2016-07-18

Európai Egészségbiztosítási Kártya, avagy a huncutul félrevezető biztonsági őr és a rugalmas ügyintéző

Nyár van, süt a nap, mindenki jobban mocorog mint télen, ki az udvaron, ki az utcán, van aki a rokonoknál, de egyre többen útra kelnek belföldre, sokan pedig úgy gondolják, ha már elindulok, akkor nincs olyan messze a horvát vagy az olasz tengerpart, elgurulok addig, a legszerencsésebbek pedig repülőre ülnek, s a pénztárcától függően ki meddig lát, addig megy. 

Úgy vélem, az utazók közül szinte mindenki hallott már az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról, de nincs még mindenkinek aki használhatná, vagy ha van, akkor nem biztos, hogy használja, ha szüksége van rá, mert lehet nem tudja, hogy pontosan mire is jó. Van, aki biztosítást köt azokra az ellátásokra, amiket a kártyával ingyen igénybe vehetne, s van, aki úgy véli, hogy ha már van egy ilyen kártyája, akkor biztosításra semmi szüksége, pedig a kártya nem helyettesíti a klasszikus utasbiztosítást - azokkal ellentétben nem fedezi például a poggyászkárokból adódó költségeket. Viszont igénybe lehet venni a kártyával minden olyan ellátást, ami a kint érvényes szabályok szerint jár az adott ország polgárainak, ha betegségbe esnek, vagy balesetet szenvednek, és nem minősülnek úgynevezett előre tervezhető szolgáltatásnak.


A kártya kiváltása nagyon egyszerű: a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak ügyfélszolgálata azonnal és térítésmentesen kiállítja, mint ahogy ma azt nekem is megtették.
Leírom a gyakorlatban hogyan történt a kártya kiváltása itt Szolnokon a Mikszáth úton:
2 kártyát szeretem volna igényelni, egyet magamnak, mert tegnap vettem észre, hogy lejárt a kártyám, a másikat pedig meghatalmazottként, egy valószínűleg lejárt, de a manó sem tudja hogy hova lett kártya helyett. 
Utolsó emlékeim szerint a kártyaigényléshez munkáltatói igazolás kellett, hogy hol dolgozom és mióta, kérelem, ha nem saját nevemben jártam el, akkor pluszban meghatalmazás. Gondoltam azzal kezdem a reggelt, hogy betelefonálok, hogy most épp mi a helyzet. Első körben ugye felveszi a központos aki azt gondolom a biztonsági őr is egyben a bejáratnál, s megkérdezi, miért telefonálok, hátha tud segíteni, s akkor nem kell kapcsolnia. Milyen kis kedves, ugye? Mondom, mit szeretnék. Mire a válasz, hogy ó, akkor gyorsan szaladjak be most azonnal, mert nincs senki, és nem kell vinnem semmit. Semmit? Semmit. A másik kártyához? Jó, oda kell a meghatalmazás, de egyébként tényleg semmi. 
Meghatalmazás letölt, kinyomtat, kitölt, aláír, 2 tanú is megvan, indulhatok. Megérkezek a OEP-hez. Kérdik, miért jöttem? Mondom miért. Kérelem? Milyen kérelem? Hát a kérelem a kártyához? Nahát, erről nem szólt a fáma a telefonban, hát nem magával beszéltem, s hördültem egyet, nézem a kérelmet, amit még a saját adataimmal ki tudok tölteni, de mi van a másikkal, ahol meghatalmazott vagyok, s plusz információ a meghatalmazásban szereplő adatokon kívül a TAJ szám, munkahely megnevezés s a munkaviszony kezdete. Ja, itt hördültem fel, hogy na ezt aztán honnan tudjam, és a telefonban a kis cuki ezt miért nem mondta? Duzzogva kértem még egy kérelmet, majd bementem az ügyféltérbe kérelmet töltögetni, közben messengeren ment a Mi a TAJ számod? mióta dolgozol itt ahol dolgozol? Persze a válasz sehol - ami érthető, hiszen hétfőn, a hét első munkanapján délelőtt 9-kor a legtöbben belevetik magukat frissen, fitten a munkába - mikor már prittyen a plafonról lelógó monitor a sorszámommal. 
Na, majd lesz valahogy, ha más nem, a saját kártyám meglesz. Odaadom a kérelmemet, s akkor könnyebbülök meg, mikor mondom az ügyintézőnek, hogy a meghatalmazóm pár adatát nem tudom, s a válasza: semmi gond, a többi adata alapján már ki tudom keresni a rendszerből, s összvissz a személyi igazolványomat és a lakcím kártyámat kérte el. Lalalalala, tökély. Körülbelül 10 perc múlva már a 2 kártyával a kezemben sétáltam ki az épületből, csodaszép napot kívánva minden dolgozónak, még a biztonságiaknak is.

S akkor nézzünk pár hasznos információt:

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (a továbbiakban: Kártya) igazolható.
A Kártya az átmeneti jelleggel az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT térség) bármely tagállamában, valamint Svájcban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít.
Orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Ennek eldöntése minden esetben orvos-szakmai kérdés.

Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre:
Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
A Kártyával az alábbi tagállamokban vehető igénybe orvosilag szükséges ellátás:
Ausztria
Horvátország
Norvégia
Bulgária
Hollandia
Olaszország
Belgium
Írország
Portugália
Ciprus (görög rész)
Izland
Románia
Csehország
Lengyelország
Spanyolország
Dánia
Lettország
Svájc
Egyesült Királyság
Liechtenstein
Svédország
Észtország
Litvánia
Szlovákia
Finnország
Luxemburg
Szlovénia
Franciaország
Málta
Szerbia*
Görögország
Németország
.
* Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával.
A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.
Ez egyben azt is jelenti, hogy:
  • a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,
  • az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltatója által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és
  • az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet.
Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el. (Tapasztalataink szerint számos EGT- tagállamban elterjedt, hogy a mobil-telefonokban szükséghelyzetben felhívandó kontaktszemélyeket neveznek meg a polgárok, akiket pl. mentés esetén az egészségügyi személyzet megkeres. Javasoljuk ilyen kontaktszemélyek megnevezését I.C.E. (in case of emergency – szükséghelyzetben) címszó alatt elmenteni, ezáltal esetleg elkerülhető, hogy pl. öntudatlan beteg esetén a költségviseléssel kapcsolatban probléma merüljön fel.)
Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások is. Ezekben az esetekben javasolt a külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.
A Kártya azonban nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba!
Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján a visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.

A Kártya megsemmisülése, megrongálódása, elvesztése:

Abban az esetben, ha a Kártya elveszik, ellopják, megsemmisül, vagy olyan mértékben megrongálódik, hogy használhatatlanná válik, ezt a tényt a biztosítottnak haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes, a Kártyát kibocsátó kormányhivatalnak. Ilyen esetekben a biztosított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében igényelhet új Kártyát.
 Az Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány:
Amennyiben a biztosított Kártyát igényel, de azt valamely okból a kormányhivatalnak nem áll módjában azonnal kiadni, a Kártya adatait tartalmazó papíralapú nyomtatványt, „Ideiglenes Kártyahelyettesítő Nyomtatvány”-t ad ki, amellyel az ellátások ugyanolyan módon és mértékben vehetők igénybe, mint a Kártyával. E nyomtatvány érvényességi ideje 90 nap, kiváltása térítésmentes. 

Utasbiztosítás:

Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, mindenképpen ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését is.
A Kártya kiadásához szükséges igazolások:
  • Személyazonosságot igazoló okmány, (útlevél, személyigazolvány, – új személyi igazolvány esetén lakcímkártya is),
  • TAJ számot igazoló okmány,
  • és nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek:
  • kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb., - vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány Kft. (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány
  • nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíj megállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül, - tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás - munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat, - Gyed-en lévő esetén, ha tb-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás - Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás. - 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya, - 14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya - 18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről)
  • hajléktalan személy esetén: lakcímkártya, amelyen a „településszintű lakos”bejegyzés szerepel;
  • egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazolás, befizetési igazolás).
 A fenti okmányokat a kormányhivatal másolatban is elfogadja, a jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányának bemutatása nem szükséges.

Meghatalmazás:

Amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben: Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges, az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú. Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el!

Ezeken a linkeken mindent megtalálsz, amire csak szükséged lehet:Baleset- és betegségmentes pihenést!

Marcsika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése