2016-06-30

Kiskutyák gazdit keresnek

A családunk létszáma megnövekedett. A szüleimnél a legfiatalabb puli leányzója a szigorú felügyelet ellenére is beadta a derekát az utca tacskó gavallérjának, aki valahogy átverekedte magát a léckerítés deszkái között a kis testével.

A szerelemből két (elméletileg fiú) utód maradt, akiknek már kinyíltak a kis szemeik, s azt lesik, várják, ki lesz majd az ő kis gazdájuk.


Hát nem zabálnivalók?Ha szeretnél egy ilyen cuki kis kutyust, akkor írj bátran!

Ha segítesz a megosztással, azt már most megköszönöm.

Köszönöm!

Marcsika

ARTJáró Szolnoki Művésztelep - 2016. július 1-2.
Nagyoknak, 

 

 és kicsiknek.


Jó szórakozást!

Marcsika

Esztergomi Várszínház 2016. nyári programajánló

Ha kedvet kaptál Esztergomhoz, akkor segíthet a Várszínház nyári programnaptára a döntésben, hogy mikor utazz.


Jó utat, jó szórakozást!

Marcsika

Esztergom nappal és este

Teljesen véletlenül az Esztergom - Párkány hétvége a Múzeumok Éjszakájára esett. Igazán örültem, mivel már évek óta szerettem volna részt venni egy ilyen programon, de általában valami más elfoglaltság jött közbe. De most, nagy szerencsémre, egyszerre két városban és két országban is élvezhettem ezt.

Esztergomba délután 1 óra körül érkeztünk meg, s mivel még volt órahossza, hogy elfoglalhassuk a szállásunkat Párkányban, ezért úgy gondoltuk, járjuk be a Bazilikát.

A hivatalos szöveget meghagyom a wikipédiának és inkább arról írok, amit láttam, megéltem, gondolatot ébresztett...

Mindszenty József hercegprímás szobra. Első gondolatom az volt, hogy nem is tudom mit jelent az, hogy hercegprímás. Te tudod. Érdekelt, utánanéztem a Magyar Katolikus Lexikonban. Hercegprímás: a német-római birodalomban azok a főpapok, akik joghatósági területükön és a birodalmi gyűlésen hercegi jogokat gyakorolhattak. A hercegprímás tehát nem egyházi, hanem birodalmi, politikai cím és rang.

Tehát nem muzsikus volt :-)
 Egy pillantás a túloldaraA  Szent István szobor
 Irány a kupola. Nagyon érdekes ahogy visszhangzik a belseje mikor felérsz a több száz lépcsőn. Próbáld majd ki.

 Esztergom fentről a Duna ölelésében.
 A másik irányban a Magyarországot (Esztergom) és Szlovákiát (Párkány) összekötő Mária Valéria híd
 Miután körbesétáltuk a kupolát, a lefelé vezető út már sokkal könnyebb volt.

 Sikeresen leértünk, s elindultunk a szállás felé.
 A Duna túlpartjáról valami fantasztikus látvány tárult elénk, ahogy visszanéztünk Magyarországra.

 Lepakolás, vacsora, és egy kis nézelődés után a párkányi múzeumban és Duna parti napforduló programjának ízelítői után városnéző kisvonatra szálltunk, és kezdetét vette az esztergomi múzeumok éjszakája.
 A látványtár tele érdekességekkel. Ebben a szobában elidőztem egy ideig. Nézd ezt a sok könyvet, ahogy a szekrény ível a falban, a gyönyörű bútorokat...

 A Keresztény Múzeumban különleges festménykiállítás látható

 A Dzsámiban igazán nagy szerencsénk volt, mert épp egy festménykiállítás megnyitója volt a festőművésznő jelenlétével, majd egy felolvasást is hallhattuk a tárlatvezető akkor megjelent könyvéből.
 Különleges szobrokat láttunk,
 s utunkat végül a Bazilikában fejeztük be.
 Gyönyörű éjjel kivilágítva.
 Egy kicsit leültünk a Duna partra, majd átsétáltunk a Mária Valéria hídon, ahonnan visszanézve Esztergomra ezt láttuk,
 majd a határátlépés után
 a túlpartról ezt.
Ha még nem voltál Esztergomban, s csak egy kicsit is fogékony vagy a szépre, szerintem felveszed a leendő uticélok közé.

Ha kedvet kaptál Esztergomhoz, akkor segíthet a Várszínház  nyári programnaptára a döntésben, hogy mikor utazz.

Jó utat!

Marcsika

2016-06-29

Irány Esztergom és Párkány az Üvegtigris és "Steve Jobs" nyomában

A péntek esti pesti mulatozást követően szombaton célba vettük Párkányt. De nem ám csak úgy, át a városon Esztergom irányába, át a határon, és már ott is vagyunk. Nem nem. Kollégáim mesélték, hogy munka miatt voltak Epölön, s hogy milyen szép kis település. Először nem értettem, hogy hol voltak. Epöl. Pár szót kotyogok angolul, s semmi másra nem tudtam asszociálni, mint arra, hogy apple, és megkértem őket, hogy betűzzék. Mikor kiderült számomra az is, hogy merre van, gondoltam mikor megyünk Párkányba, akár útba is eshet egy kis kitérővel. Így is történt, erre vettük az irányt. S hogy miért is? Hát azért, amiért mások is úgy gondolják, jó móka megállni a községtáblánál.

Na jó, nem ennél, hanem ennél:

Még jó, hogy kaptam egy almát indulás előtt, így tökéletes lett a fotó :-D

De még mielőtt megérkeztünk volna Epölre, utunk Pilisvörösvár irányából Piliscsabán keresztül Tinnyére vezetett, s aki esetleg nem tudná, itt található az Üvegtigris.

Ugye emlékszel? Már 15 éve is annak, hogy szinte egy ország nevetett az első részen, s Sanyit utánozta. Hát igen. Itt forgatták, s a mai napig
 Ez pedig a Garancsi-tó, aminek a partján található egy panzió és étterem, ami az Üvegtigris nevet viseli, 


s persze a filmből jól ismert a büfékocsi, ami a mai napig üzemel, s meg tudsz állni egy üdítőre, kávéra.

Már jól folytatódott ez a hétvége, s még mennyi minden várt ránk.

Járd be te is ezeket a helyeket, ha erre vezet az utad!

Marcsika


Tudnivalók a nyári diákmunkáról - NGM tájékoztatóTudnivalók a nyári diákmunkáról 
(2016)

A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz – nem ritkán a tanulmányok folytatásához – szükséges anyagiakat megszerezze. A nyári munkavégzés rövidebb időtartama és az élettapasztalat hiánya miatt azonban a diák munkavállalók kiszolgáltatottabbak a munkáltatójukkal szemben, fokozottabban fennáll annak a veszélye, hogy munkáltatójuk nem tartja be pl. a munkaviszony létesítésével kapcsolatos életkori szabályokat, vagy a tapasztalatlan munkavállalókat ilyen-olyan formában megrövidíti. A munkaügyi ellenőrzések általános tapasztalatai szerint szerencsére viszonylag csekély az életkori korlátozásokkal kapcsolatos szabálytalanságok száma (az úgynevezett jogellenes gyermekmunka). Annál gyakoribb viszont az egyébként legálisan foglalkoztatható fiatal munkavállalók munkaszerződés és/vagy adóhatósági bejelentés nélküli foglalkoztatása. A fiatal munkavállalók számára ugyanis rendszerint nem fontos, hogy írásba foglalt munkaszerződéssel rendelkezzenek, a munkaviszonyuk be legyen jelentve, hiszen elsődleges céljuk a jövedelem megszerzése. Pedig az írásbeli munkaszerződés és a munkaviszony bejelentése – amellett, hogy kötelező - sok problé mát előzhet meg.

Az alábbi tájékoztatóban azokra a munkajogi szabályokra hívjuk fel a figyelmet, melyek ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a diák munkavállalót ne érje jogsérelem, vagy az őt ért sé- relmet lehetőség szerint orvosolni tudja.

A munkaviszonyban történő foglalkoztatás legfontosabb szabályait a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) tartalmazza. Az Mt. határozza meg, hogy a munkavállalókkal hogyan létesíthető munkaviszony, a munkavállalókat milyen jogok illetik meg és milyen kötelezettségek terhelik. Ugyancsak e törvényben találhatók meg annak szabályai, hogy a fiatalkorú munkavállalókat milyen korlátozások betartásával lehet foglalkoztatni.

Hogyan létesíthető munkaviszony?

Az Mt. általános szabálya szerint munkaviszonyt az létesíthet, aki betöltötte a 16. életévét. Kivételesen azonban

* az iskolai szünet tartama alatt a 15. életévét betöltött és nappali tagozatos oktatási intézményben tanuló személy, 
(Iskolai szünet alatt nem csupán a nyári szünet értendő, hanem minden olyan időszak, amikor az oktatási intézményben szünetel az oktatás.)

* gyámhatósági engedéllyel, külön jogszabályban meghatározottak szerint foglalkoztatható a 16. életévét még be nem töltött személy kulturális, művészeti, sport-, és hirdetési tevékenység keretében. (Természetesen ilyen foglalkoztatási jogviszony nem csupán az iskolai szünet tartama alatt létesíthető).  

A munkaviszonyt a munkáltató és a munkavállaló között megkötött munkaszerződéssel lehet létesíteni. A munkaszerződést minden esetben – legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig - kötelezően írásba kell foglalni, ami a munkáltató kötelezettsége. A munkaszerződésnek feltétlenül tartalmaznia kell a munkavállaló alapbérét és munkakörét. Rendelkezni kell továbbá a munkaviszony tartamáról, mely lehet határozatlan idejű, vagy határozott időtartamra szóló (diákmunka esetében nyilvánvalóan általában határozott időtartamú szerződést kötnek a felek), továbbá a munkavégzés helyéről. Mivel a munkaviszony létrejöhet teljes munkaidős (napi 8 óra) vagy részmunkaidős (8 óránál kevesebb, pl. napi 6 vagy 4 órás munkaidő) foglalkoztatásra, ebben ugyancsak meg kell állapodni, hiszen ez alapvetően befolyásolja a munkavállaló munkabérét is. 

A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges!

Gyakran jelent problémát, hogy a 18. életévét még be nem töltött személy munkaszerződésé- nek megkötéséhez hiányzik a törvényes képviselő (többnyire a szülő) hozzájárulása. Az Mt. szabályai szerint a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a korlátozottan cselekvőké- pes személy olyan jognyilatkozatához, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére, vagy kötelezettségvállalásra irányul. A Ptk. (2013. évi V. törvény) 2:11. §-a alapján korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú (18. életévét be nem töltött személy), aki a 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen.

A hatályos szabályok alapján tehát a 16. életévét betöltött személy ugyan korlátozás nélkül létesíthet munkaviszonyt, a megkötött munkaszerződés azonban csak abban az esetben érvényes, ha azon a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata is szerepel.

Ha a fiatalkorú még a 14. életévét sem töltötte be - tehát jogi értelemben cselekvőképtelen – a munkaszerződést helyette a törvényes képviselő kötheti meg. (Itt természetesen csak a sporttevékenység, a modell, vagy művészeti tevékenység stb. köréről lehet szó.) 

Bejelentési kötelezettség

A munkaviszony létrejöttét - a munkaszerződés írásba foglalása mellett, és legkésőbb a munkavállaló munkába lépéséig – be kell jelenteni az adóhatóság részére is, ennek hiányában ugyanis a foglalkoztatás „feketének” minősül. Az írásba foglalt munkaszerződés és a bejelentés hiánya – azon túlmenően, hogy a be nem jelentett munkaviszonyt később, a nyugdíj szempontjából nem veszik majd figyelembe szolgálati időként – egyéb hátrányokkal is járhat: egy esetleges munkabalesetnél nehezebb a munkaviszony bizonyítása, de a diák kockáztatja azt is, hogy a munkaviszony végén nem - vagy nem a remélt mértékben - kapja meg a munkabérét. Célszerű ezért „számon kérni” a munkáltatón a bejelentési kötelezettség teljesítését.

[A bejelentés megtörténtéről utólag az elektronikus „Ügyfélkapun” (www.magyarorszag.hu) is lehet tájékozódni.] 

Egyszerűsített foglalkoztatás

Ha a munkavégzés nem rendszeresen történik, a munkáltató és a munkavállaló a munkaviszony egyszerűbb formáját is választhatja. Ilyen forma az egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka. Ez a foglalkoztatási forma rövidebb időszak(ok)ra létesíthető, egyszerűbb formában, ugyanakkor korlátozott időtartamra: mezőgazdasági és turisztikai idénymunka esetében ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munka esetében legfeljebb öt egymást követő napra, egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, éves szinten pedig legfeljebb 90 napra.

E foglalkoztatási formánál nem szükséges írásbeli munkaszerződés megkötése (bár a munkavállaló kérheti a szerződés írásba foglalását); az egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka ugyanis az adóhatóság felé történő bejelentéssel jön létre (ebből természetesen az is következik, hogy az adóhatósági bejelentést még a munkavégzés megkezdése előtt teljesíteni kell). A bejelentés megteremti egyúttal az alapját annak, hogy a foglalkoztatott személy részesüljön bizonyos társadalombiztosítási ellátásokban, és foglalkoztatása majd a nyugdíj számításánál irányadó szolgálati időbe is beszámít.

Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás

Gyakori foglalkoztatási forma a diák munkavállalók esetében az iskolaszövetkezetek közreműködésével történő munkavállalás is. Ilyenkor a diák a tagsági jogviszony mellett munkaviszonyt is létesít az iskolaszövetkezettel, mely biztosítja számára a munkalehetőséget. Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás előnye, hogy a diák mögött ott áll az erősebb pozíciókkal rendelkező iskolaszövetkezet, ami nagyobb garanciát nyújt a foglalkoztatás biztonságára

Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás jogszerűen csak nappali tagozatos tanulóval, hallgatóval létesíthető.

Figyelem! 2016. szeptember 1-jétől változnak az iskolaszövetkezeti munkavégzéssel kapcsolatos szabályok. Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás szabályait ettől a naptól már nem az Mt., hanem a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szövtv.) tartalmazza. A tanulónak, hallgatónak már nem kell a tagi jogviszony mellett külön munkaviszonyt is létesítenie, hanem az iskolaszövetkezettel kötött tagi megállapodásban rögzítik az iskolaszövetkezet munkájában való részvétel feltételeit. A tagi megállapodásra a Ptk., megbízási szerződésekre vonatkozó szabályai mellett azonban változatlanul alkalmazni kell az Mt. bizonyos szabályait is. 

A munkavégzés korlátai fiatalkorúaknál

Az Mt. nem csupán a munkaviszony létesítése körében tartalmaz a fiatalkorúakra vonatkozó korlátozásokat, hanem a munkavégzés során is érvényesülnek olyan eltérő szabályok, amelyek a fiatalkorúak védelmét szolgálják.

A fiatal munkavállaló éjszakai munkát nem végezhet, valamint részére rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. Éjszakai munkának minősül a 22.00 és 06.00 óra közötti időtartam. Rendkívüli munkavégzésnek a napi munkaidőt meghaladó munkavégzés minősül (pl. a napi nyolc órás munkaidő utáni munka).

A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet. Ha a fiatal egyszerre több munkáltatónál is végez munkát, a napi 8 órás korlát szempontjából valamennyi munkaidőt össze kell adni! 

A fiatal munkavállaló részére legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el. (Munkaidő- keret alkalmazása esetén a munkavállalók egy-egy napra eső munkaideje eltérhet egymástól, esetleg nem mindennap van beosztva munkavégzésre. Ilyenkor a munkavégzés teljes időtartamát a munkaidőkeret végén számolják össze, és akkor kell megegyeznie a munkaszerződés alapján teljesítendő munkaidővel.) 

Négy és fél órát meghaladó munkavégzés esetén legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosí- tani a fiatal munkavállaló részére. A két munkanap között pedig legalább 12 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Ha pl. a munkavállaló beosztása szerint este 21:00 órakor fejezi be a napi munkáját, másnap legkorábban 9:00 órakor kezdhet.) 

Korlátozásokat tartalmaz az Mt. a pihenőidő kiadásával kapcsolatban is:

* a fiatal munkavállaló pihenőnapjai nem oszthatók be egyenlőtlenül, tehát minden héten két pihenőnapot kell biztosítani számára (az egyébként irányadó általános szabály szerint havonként legalább egy pihenőnapot kell vasárnap kiadni) 

* ha a munkáltató a heti pihenőnapok helyett pihenőidőt biztosít (erre akkor kerül sor, ha a pihenőidő nem esik egybe a naptári nappal), annak tartama nem lehet kevesebb 48 óránál. 

Fontos tudni:

A munka törvénykönyvének a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a 18. életévét be nem töltött fiatalt nem munkaviszony, hanem egyéb polgári jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási szerződés) foglalkoztatják.

A szabadságra vonatkozó szabályok

Természetesen nem csupán a „rendes” munkaviszonyban álló munkavállalót, hanem a nyári munkát végző fiatalt is megilleti az éves rendes szabadság. Általános szabály szerint a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján 20 nap alapszabadság jár, melyhez az életkortól függően jár pótszabadság. Fiatalkorú esetén az életkor szerinti pótszabadság helyett a 18. életévét be nem töltött munkavállaló részére (utoljára abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti) az alapszabadságon túl további – évi - 5 munkanap pótszabadság is jár. 

A naptári évnél rövidebb foglalkoztatás esetén a megállapított éves szabadság időarányos ré- sze jár a munkavállalónak. Ha tehát a diák munkavállaló 1 hónapig dolgozik, részére a 20+5 nap szabadság 1/12 része, vagyis 2 munkanap szabadság jár.

A diák munkavállaló esetében többnyire az a helyzet, hogy a részére járó szabadságot – a foglalkoztatás rövidsége miatt - nem adják ki természetben; ilyenkor a munkaviszony befejező- désével a munkáltatónak a munkavállaló részére a ki nem vett szabadságot pénzben kell megváltania (vagyis 1 hónapi foglalkoztatás esetén a megállapított havi munkabér mellett szabadságmegváltás címén további 2 napi munkabért is ki kell fizetnie).

Ha a diák munkavállaló foglalkoztatása iskolaszövetkezeti keretek között történik, részére szabadság nem jár, azonban a munkavégzési kötelezettséggel nem járó időtartam ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint amennyi szabadság „rendes” munkaviszony esetében részé- re járna. Az iskolaszövetkezeti tag szabadságára vonatkozó rendelkezések 2016. szeptember 1-jétől ugyancsak módosulnak. A Szövtv. e naptól hatályba lépő új rendelkezése szerint ugyanis az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett feladatteljesítés időtartama minősül, amelynek keretében minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár.

Egyenlő bánásmód

Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokat természetesen a fiatal munkavállalók esetében is be kell tartani. Így alapvetően érvényesülnie kell az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvé- nek, vagyis a diák munkavállaló azonos munkavégzési körülmények között nem kaphat kevesebb bért az adott munkahelyen dolgozó többi munkavállalónál pusztán azért, mert diákként dolgozik.

A munkabér

Az elvégzett munkáért a munkavállaló részére a munkaszerződésben megállapított munkabér jár. A munkabért meg lehet állapítani időbérben (havi, heti, napi vagy órabér), vagy teljesítménybérben is. A munkabérben a felek szabadon állapodnak meg, a munkajogi szabályok meghatározzák azonban azt a legkisebb összeget, az ún. minimálbért, amelyet a munkavállalónak a megállapított munkaidő ledolgozása esetén mindenképpen meg kell kapnia. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét a 2016. évre vonatkozóan jelenleg a 454/2015. (XII.29.) Korm. rendelet határozza meg. A minimálbér összege a napi 8 órás teljes munkaidőre vonatkozik, részmunkaidős foglalkoztatás esetén annak időarányos részét kell megfizetni. Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy mely díjazási formákban milyen összegű minimálbért kell megállapítani. 

                                8 óra                     6 óra                  4 óra 

havi bér                111 000                  83 250               55 500 
heti bér                  25 500                  19 125               12 750
napi bér                  5 110                  3 832,50               2 555 
órabér                      639                        639                    639

Amennyiben a diák munkavállaló olyan munkakört lát el, amely legalább középfokú végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igényel (ez leginkább csak a 18. életévét már betöltött fiatalok esetében jöhet számításba), és a középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik, részére magasabb összegű, ún. garantált bérminimum jár. Ennek összege 2016- ban: havibér esetén 129 000 Ft/hó, hetibér esetén 29 690 Ft/hét, napibér esetén 5 940 Ft/nap és órabér esetén 742 Ft/óra.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén alapbérként, illetve teljesítménybérként - a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a 12 000 forintot.

Hova fordulhat a diák munkavállaló jogsérelem esetén?

A munkaviszonnyal kapcsolatos problémákat, kifogásokat először természetesen a munkáltatóval célszerű megvitatni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, több olyan fórum is a munkavállaló rendelkezésére áll, amelyeken a jogsérelem orvosolható.

A munkavállalót ért jogsérelem orvoslásának elsődleges fóruma természetesen a diák munkavállalók esetében is a közigazgatási és munkaügyi bíróság, mely a fővárosban és megyénként működik. A diákok tapasztalatlansága, valamint az eljárás körülményessége, hosszadalmas volta miatt azonban nyilvánvalóan csak ritkán fordul elő, hogy a nyári munkával kapcsolatos jogsérelem a bíróság előtt nyer orvoslást. 

Gyorsabb és egyszerűbb az eljárás, ha az őt ért sérelem miatt a diák, vagy szülője, törvényes képviselője az erre hivatott munkaügyi hatósághoz fordul, mely a panaszt rövid időn belül kivizsgálja, és annak megalapozottsága esetén intézkedik a jogsértő munkáltatóval szemben. Munkaügyi ellenőrzést végző hatóságként a fővárosban és valamennyi megyeszékhelyen a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai járnak el; elérhetőségük a honlapon (www.kormanyhivatal.hu) megtalálható. Ugyancsak benyújtható a panasz a kormányablakoknál, vagy e-mailen a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályához (elérhetősége az említett honlapon szintén megtalálható), mely azt az intézkedésre hivatott hatósághoz továbbítja.

Budapest, 2016. június 17. 

Nemzetgazdasági Minisztérium
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

2016-06-28

Majka & Curtis Live - Kollányi Zsuzsi - Pápai Joci - Náksi Attila - EB indulóval fűszerezve


Tavaly a barátnőm elhívott Majka koncertre. Tudtam, hogy kiről van szó, mert a mai világban van az úgy, hogy nem tudod elkerülni, hogy halljál, lássál a magyar "celebekről", mert minden velük van tele. Ha tévében megfelelő műsort keresel, biztos, hogy 10 csatornából legalább 3 épp valamilyen (szerintem) ostoba "sztárokkal" van tele, akikről azt sem tudod, hogy ki az, de sztár, az biztos. Na szóval, ez a fiatalember is ezek közé az emberek közé tartozott, aki még anno a Való Világban tűnt fel, s azért jegyeztem meg akkor a nevét, mert ózdi gyerek volt, s élnek ott rokonaim. Nem igazán hozott tűzbe, hogy koncertre menjek, de úgy voltam vele, hogy elkísérem a barátnőm, és ki tudja, még az is lehet, hogy jó lesz a mulatság, és ami a legfontosabb, ha valami nem ismersz, ne mond rá, hogy nem szereted, mert ki tudja, lehet, hogy mégis. Mondjuk, hogy valahogy így jártam. Fergeteges volt a buli, még volt is pár szám, amit ismertem. Semmi rendbontás, vagy bármi, egy szuper koncertet adtak a fiúk, lányok, aminek a végén Majka párja is előkerült a kisfiukkal, s tüneményes volt, ahogy a kiskölök ott kotort az apja körül. 

Pár hete, ismét megkérdezte ugyanez a barátnőm, hogy na, Majka? A válasz gondolkodás nélkül: mehetünk. Most már tudtam, hogy mire számíthatok, s nem csalódtam. Nem voltam ezzel egyedül. Volt itt kicsi, nagy, fiatal, öreg. A figyelmesebb szülők még fülvédőt is tettek a gyerekre.

 Más lett ez a fiú a valóságshow óta.Vagy én változtam. A lényeg, hogy több számuk is van, amire bátran rá merem mondani, hogy tetszik, esetleg, hogy van számomra mondanivalója.


Majka, Curtis,  Kollányi Zsuzsi - akinek a hangjától a hideg rázott ki minket-, s persze a fiúk a hangszerek mögött, mindenki zseniális volt, majd megérkezett Pápai Joci,
 s valamivel később Náksi Attila, akivel előadták az EB hivatalos indulóját.

Itt meg is tudjátok nézni:


Ugye értitek már, hogy miről beszélek? 

Egyszerűen magukkal ragadták a közönséget. Persze, mondhatjátok, hogy az megy  koncertjükre, aki szereti őket, s az persze, hogy tapsol, fütyül, énekel, táncol, de ez más. Ez több volt ennél.

Az induló ellenére - amit a vasárnapi belga meccsre is kiküldtek - a fiúk kiestek, de azért remélem, hogy ettől függetlenül változik valami ebben az országban, s nem csak erre a kis időre szólt ez a nagy magyarságtudat, s az én példámból tanulva, egy kicsit el tudjuk dobni majd az előítéleteket, mikor valami újjal találkozunk.

Legyünk nyitottabbak a világra, hogy meg tudjunk élni minél több szép pillanatot, hogy legyen mire visszaemlékezni öreg korunkban, kivéve, ha Alzheimer kórban fogunk szenvedni, mert akkor mindegy lesz...De miről is akartam írni? :-D

M

2016-06-23

23. Víz, Zene, Virág Fesztivál Tata - 2016. június 24-26.

Szuper programot ígér hétvégére Tatán a 23. Víz, Zene, Virág Fesztivál. Igen jó időt ígérnek a kis békák, szerintem biztos nem csalódik senki, akik a vizek városában tölti a weekendet.
Ezek tényleg nagyon jók

Jó szórakozást!

Marcsika

III. Kőrösi Möggy Fesztivál 2016. június 24-25. Nagykőrös


Szombaton és vasárnap kerül megrendezésre a III. Kőrösi Möggy Fesztivál Nagykőrösön
Június 24., péntek
18:00 óra Caramel műsora
20:00 óra  Máté Péter Emlékkoncert
Dér Heni, Gallusz Niki, Kökény Attila, Bolyki Balázs és a Magyar Rádió Szimfonik 
22:00 óra Utcabál!
Rezidens: Dj. LottersJúnius 25., szombat
A Deák téren Termelői Piac: möggy, möggybor, möggysör, möggypálinka, möggyszörp vásár egész nap.
Városnéző kisvonat. Indulás a Deák térről.
Délelőtt
8.00 órától kezdődik a Főzőverseny a Szabadság téren. Házigazda: Kovács Lázár, séf, televíziós műsorvezető, food stylist.
A készlet erejéig Möggymenüt lehet vásárolni a Szabadság téri Zsűri sátorban!
10.00-16.00 Gyermekprogramok
A századforduló gyermekjátékai: Csúzlizda, fajátékok, kisállatsimogató, íjásztatás, jurta építés.
Ízek és Régi mesterségek utcája, Kádár Ferkó Fotószínháza és még sokan mások.
Délután
13:00 „Jó ebédhez szól a nóta” Nótár Mary tolmácsolásában.
14:00 Főzőverseny és Receptverseny eredményhirdetés.
15:00 Borlovagavatás, az Unghváry László Borrend közreműködésével. A ceremóniát levezényli: Kiss Attila, elnök-nagymester.
15.40 Köszönti a megjelenteket Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár és Dr. Czira Szabolcs polgármester.
16:00 The Crossroads, Szeleczki Dávid új zenekara
18:00 A koccintás napjaMagyar Bor és Pezsgő Napja alkalmából közösen koccintunk a jelenlévő vendégekkel.
Célunk az, hogy az egy időben egyszerre koccintók számának rekordjának felállításában segédkezzünk. A kezdeményezés további célja, hogy egy időben az összes borvidéken, minél több település részvételével, legalább 100 ezer ember koccintson.
18:30 Groovehouse élő koncert
20.30 Zoltán Erika élő koncert
22:00 A tavalyi nagy sikerre való tekintettél ismét: Gríz zenekar Utcabál!


Jó szórakozást!

Marcsika

Szolnokon 2 helyen lehet majd hűtő és fagyasztógépet vásárolni a csereprogram keretébenMár felkerült a https://hgcs-2016.nfsi.hu/ oldalra a regisztrált kereskedők listája, akiknél a hűtő és fagyasztógép csere program keretében nyertes pályázat esetén meg lehet majd vásárolni a kiválasztott háztartási gépet.

Szolnokon Mrena István Ady Endre úti műszaki kereskedése és a Mátyás Király úti SPAR szerepel regisztrált kereskedőként, s már csak a jóváhagyásra várnak.

Még van idő kiválasztani az áhított gépet, s a pályázathoz szükséges dokumentumokat összekészíteni.

Marcsika

2016-06-20

Meggyes diós


A nyári melegben egy kis savanykás, mégis édes sütit ajánlok meggyel és dióval. A tésztája úgy készül mint a kapros-túrós süteményé.

Hozzávalók:
Tészta:
20 dkg cukor (porcukor hamarabb oldódik)
20 dkg zsír (vagy margarin pl)
1 kis pohár tejföl
1 tojás
1 sütőpor
Csipet só
Liszt amennyit felvesz (kb 70 dkg, de ez függ a tojás nagyságától pl) 
Töltelék:
 
1,5 kg meggyet használtam, hogy jó gyümölcsös legyen
cukor, porcukor, fahéj ízlés szerint
legalább 20 dkg dió a süti tetejére 
 
 Először a tölteléket és a diót készítettem elő.
 A jól lecsepegtetett meggyet megcukroztam,
 
 a diót feldaraboltam.
 
Készülhet a tészta.
 
A  cukrot a margarinnal habosra kevertem, majd hozzáadtam a tejfölt, tojást, a sütőport és a csipet sót, és tovább kevertem. Most több időm volt a tésztára mint a kaprosnál, finomabb is lett.
Mikor ez megvolt, kanalanként hozzáadtam a lisztet míg bírta a gép, majd kézzel gyúrtam meg a tésztát, még szépen levált a tál faláról. Akkor jó, ha még lágy, de már nyújtható.
 A tepsit kikentem margarinnal, kiliszteztem, a tésztát ketté vettem, kinyújtottam az egyik felét tepsi méretűre, és a tepsibe simítottam,majd megszurkáltam villával. 

Úgy gondoltam, biztos, ami biztos, megszórtam a tésztát egy kis zsemlemorzsával, hogy felvegye a meggyben maradt lét, hogy az ne a tésztát áztassa el,


 s így szórtam rá a meggyet, amit megszórtam fahéjas porcukorral.
 Erre került rá a második réteg tészta, amit szintén megszurkáltam villával,
 majd megszórtam az aprított dióval.
 Előmelegített sütőben 170 fokon 35-40 percig sütöttem,
 és fahéjas porcukorral tálaltam.
Jó étvágyat!

Marcsika