2017-01-18

Egyéni vállalkozás megkezdése

Kedves Olvasóm!

Ma volt egy megkeresésem egyéni vállalkozással kapcsolatban. Gondoltam, ha már úgyis utána kell néznem ezeknek a dolgoknak, ahogy haladok megosztom veled is az információkat, hátha szükséged van rá, és tudom, hogy van, akinek biztosan hasznosak lesznek ezek az írások.

Kezdjük azzal, hogy egyáltalán ki lehet egyéni vállalkozó, hogyan, miként. Mi lehetne jobb, mint a Belügyminisztérium oldalán található tájékoztató arra, hogy megtudj ezzel kapcsolatban mindent. Remélem segítek ezekkel!

Bodor Marcsi


http://nyilvantarto.hu/hu/evig_megkezdes

Az egyéni vállalkozás megkezdése
Jogosultak köre
Egyéni vállalkozó lehet:
 • a magyar állampolgár,
 • az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
*Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izland, Lichtenstein, Norvégia, Svájc.

Nem lehet egyéni vállalkozó:
 • kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll,
 • akit a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) XV. Fejezet VII. cím], nemzetközi közélet tisztasága elleni (1978. évi IV. törvény XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági (1978. évi IV. törvény XVII. Fejezet) vagy vagyon elleni (1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezet) bűncselekmény,
 • akit korrupciós [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. Fejezet], vagyon elleni erőszakos (Btk. XXXV. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XXXVI. Fejezet), szellemi tulajdonjog elleni (Btk. XXXVII. Fejezet), pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni (Btk. XXXVIII. Fejezet), költségvetést károsító (Btk. XXXIX. Fejezet), pénzmosás (Btk. XL. Fejezet), a gazdálkodás rendjét sértő (Btk. XLI. Fejezet), a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő (Btk. XLII. Fejezet) vagy a tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni (Btk. XLIII. Fejezet) bűncselekmény
 • miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
 • aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 
Egy természetes személynek egyidejűleg egy egyéni vállalkozói jogviszonya állhat fenn.

Hol intézhető
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését be lehet jelenteni:
 • a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés)
 • az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak)
Elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül történő, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval szükséges rendelkezni.
Az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (okmányiroda/kormányablak - személyesen vagy meghatalmazott útján is - kezdeményezhető a bejelentés. A postai úton történő, papír alapú ügyintézés kizárt!
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése iránti eljárás hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton nem folytatható le.

Szükséges iratok
Az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), illetve a meghatalmazotti eljárás esetében magát a meghatalmazást is eredetben kell bemutatni.

Költségek
A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.
Ügyintézési idő
Sürgősségi eljárásra nincs mód. Ha a bejelentő a Webes Ügysegédben található vagy az ország bármely járási (fővárosi kerületi) hivatala (okmányiroda/kormányablak) által rendelkezésére bocsátott bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét, majd az egyéni vállalkozót – azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg– nyilvántartásba veszi, és a Webes Ügysegéden keresztül megküldi, vagy a Hatóság közreműködésével átadja a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Érdemes tudni
Érdemes tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása nem kötelező.
Egyéni vállalkozás alapítása előtt ellenőrizze az " Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékében " (ÖVTJ kódok), hogy a folytatni kívánt tevékenység engedély, illetve bejelentés köteles-e, és tájékozódjon a tevékenységi körök képesítési követelményeiről a hatályos jogszabályokban, a kormányablakokban vagy az okmányirodákban.  Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Amennyiben nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, köteles azt bejelenteni, mely alapján hivatalunk törli a tevékenységét.
Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.
Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – a Webes Ügysegéd felületén azonnal automatikus visszajelzést kap.
A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Elektronikus ügyintézés
Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége elektronikus úton, a Webes Ügysegéd alkalmazásban intézhetőek. A szolgáltatás Ügyfélkapu-regisztrációval vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval vehető igénybe.
 • a tevékenység megkezdésének bejelentése
 • az adatváltozás bejelentése
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése
 • a tevékenység megszüntetésének bejelentése
 • egyéni vállalkozói igazolvány igénylése
  Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető:
 • az adatváltozás bejelentése
 • a tevékenység szüneteltetésének bejelentése
 • a tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése
A WEBES Ügysegéd HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Bejelentkezés
A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, tehát
 • vagy Ügyfélkapu-regisztrációval,
 • vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval
szükséges rendelkezni.Ügyfélkapu-regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben az ügyfél rendelkezik – a 2016. január 1-jét követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen./p>
Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció igényelhető személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.
A szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati Ügyfélvonalhoz.
AZ ÜGYINTÉZÉS MENETE
Új bejelentés, illetve kérelem indítása és bejelentkezés
Új kérelem/bejelentés/nyilatkozat indításához a legtöbb szolgáltatás esetében be kell jelentkezni az alkalmazásba a KAÜ-n keresztül, ahol valamely ott felajánlott bejelentkezési lehetőséget kell kiválasztani. Ezt követően, néhány másodpercen belül automatikusan megjelenik a Webes Ügysegéd főoldala.
Személyes adatok megadása az első belépéskor
Sikeres azonosítást követően a Webes Ügysegéd első használatakor meg kell adni a hiányzó természetes személyazonosító adatokat és az elektronikus levélcímet (e-mail címet) is.
Bejelentés/Kérelem összeállítása
A sikeres azonosítást követően a kiválasztott ügytípushoz tartozó űrlap jelenik meg, amelynek mezőit értelemszerűen kell kitölteni.
A Webes Ügysegéd a kitöltés során ellenőrzéseket végez, amelynek eredményeként megjeleníti az esetleges hibákat.
Bejelentés/Kérelem benyújtása
A bejelentés, illetve a kérelem benyújtásával az ügy intézése megkezdődik, amelyet a Webes Ügysegéd visszaigazol.
Bejelentés/Kérelem státusza
Ismételt bejelentkezéssel akár utólag is megtekinthetők a Webes Ügysegédről indított ügyek és azok ügyintézésének állása.
A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése