2016-01-07

Súlyosan fogyatékos magánszemélyek által igénybe vehető személyi kedvezmény

Januárban a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is akad feladata mind az előző, mind az adott adóévvel kapcsolatban. Nézzük, mire is figyeljen elsősorban a munkavállaló?

Ne feledjétek el időben leadni a nyilatkozatokat! Miről? Nézzük, mik a legjellemzőbbek:

IV. rész.

4.) Személyi kedvezmény nyilatkozat

Mit ír a törvény?

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról

Személyi kedvezmény

40. §  (1)  Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).

Mennyi is akkor? 2016-ban az adóév első napján érvényes havi minimálbér 111.000.- Ennek az 5% -a = 5.550.- forint. Tehát, ha valaki rendelkezik megfelelő orvosi igazolással, akkor havonta 5.550.- forinttal csökkentheti a személyi jövedelemadójának összegét, tehát ennyivel többet költhet (sajnos ha már ilyen igazolása van, akkor nagy valószínűséggel gyógyszerre, speciális élelmiszerre…)

(2)  Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

De mit is ír a kormányrendelet?

335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről
A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 26. pontja alapján - súlyos egészségkárosodással összefüggő jogosultságról szóló jogszabályban említett betegségben szenvedőnek kell tekinteni azt a személyt, aki - a 2. §-ban meghatározott feltételek alkalmazásával - a Mellékletben meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy a Mellékletben meghatározott valamely fogyatékossággal él, és ez a külön jogszabályban foglaltak szerint megállapításra került.
(2) Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére-az (1) bekezdésben foglaltakon túl - jogosult az a személy is, akinek a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint megállapították.
2. § (1) A Melléklet 1. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek hallásküszöbértéke a beszédfrekvenciákon mindkét fülön 60 dB felett van.
(2) A Melléklet 2. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, akinek intelligencia kvóciense a 70-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.
(3) A Melléklet 3. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg,
a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval
aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,
ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat, vagy
ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,
b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy
c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb.
A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Az adókedvezményre az a személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól állapotjavulás nem várható.
(4) A Melléklet 4. pontjában meghatározott fogyatékosság annál állapítható meg, aki önerőből tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes, mert a tömegközlekedési eszközök megállóhelyének megközelítése, a járműre történő feles leszállás, a szokásos méretű kézipoggyász vitele, a lépcsőn szokásos módon történő fel- és lelépkedés számára rendkívüli nehézséget vagy megoldhatatlan feladatot jelent, és/vagy
a) tartós állásra, fogódzkodásra, kapaszkodásra nem képes, illetve
b) testközeli és testtávoli segédeszközök (például kerekesszék, lépcsőlift, lépcsőmászó szerkezet, személyemelő, kádbeemelő, művégtag, járógép, két mankó vagy bot, gördülő járóka vagy járókeret) állandó, szükségszerű használatára rászorul.
(5) A Melléklet 4. pontja alkalmazásában:
a) végtaghiány a kézfejilletvea lábfej vagyafeletti részek elvesztése, valamint betegség fejlődési rendellenesség következtében fennálló hánya;
b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az izomfunkciók olyan mértékű csökkenése, amely legalább 50%-os mértékű tartós funkciókiesést, használati zavart okoz;
c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszűkülése: olyan mértékű deformitások, merevségek, ízületi elváltozások, amelyek az adott végtag használatát legalább 50%-os mértékben korlátozzák;
d) a gerincoszlop elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyek ajárást, a teherhordást legalább 50%-os mértékben tartósan nehezítik;
e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékű elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó hatásuk van;
f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékű mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.
3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1-2. §-a, valamint 3. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az e rendelet 1-2. §-ában foglaltakat a 2010. január 1-jétől keletkezett jövedelmek tekintetében kell alkalmazni.
(4) A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) Az előirányzat terhére teljesített kifizetésnek kell tekinteni a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti engedélyesnek az egyetemes szolgáltatási árrésen elért, a külön jogszabályban meghatározott szinthez képesti többlet terhére a rászoruló lakossági villamosenergia-fogyasztókat támogató alapítvány, illetve kiemelkedően közhasznú szervezet javára teljesített befizetéseit."
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségek és fogyatékosságok
Betegségcsoport megnevezése
Betegség BNO kódja
Betegség megnevezése
1. Hallási fogyatékos
H90
Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés
H900
Kétoldali vezetéses hallásvesztés
H902
Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
H903
Kétoldali idegi hallásvesztés
H905
Idegi hallásvesztés k.m.n.
H906
Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
H908
Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
H91
Egyéb hallásvesztés
H910
Ototoxikus hallásvesztés
H911
Időskori nagyothallás
H912
Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
H913
Süketnémaság, m.n.o.
H918
Egyéb hallásvesztés
H919
Hallásvesztés k.m.n.
2. Mentális és viselkedészavarok
F71
Közepes mentális retardáció
F710
Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F711
Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F718
Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F719
Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
F72
Súlyos mentális retardáció
F720
Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F721
Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F728
Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F729
Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
F73
Igen súlyos mentális retardáció
F730
Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással
F731
Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással
F738
Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással
F739
Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül
3. Látási fogyatékos
H54
Vakság és csökkentlátás
H540
Vakság mindkét szemen
H541
Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
H542
Csökkentlátás mindkét szemen
H543
Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen
4. Mozgásszervi fogyatékos*


A végtag (végtagok) hiánya, csonkoltsága, művégtag használatával is, egy vagy több végtag nagyízületi merevséggel járó elváltozásai
Z891
Kéz és csukló szerzett hiánya
Z892
Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett
Z893
Mindkét felső végtag szerzett hiánya
Z894
Láb és boka szerzett hiánya
Z895
Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt)
Z896
Lábszár szerzett hiánya (térd felett)
Z897
Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya (kivéve az öregujjakat)
Z898
Felső és alsó végtag szerzett hiánya
Z899
Végtag szerzett hiánya
Q710
A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
Q711
A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével
Q712
Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya
Q713
Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya
Q720
Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
Q721
A comb és lábszár veleszülettt hiánya, a lábfej meglétével
Q722
Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya
Q723
A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya
M245
Ízületi kontraktúra
M246
Ízületi ankylosis
M256
Ízületi merevség, m.n.o.
A járást súlyosan korlátozó deformitással és merevséggel járó M. Bechterew, combcsontfejelhalás, álízület
M45
Spondylitis ankylopoetica
M081
Fiatalkori spondylitis ankylopoetica
M87
Csontelhalás
M841
Össze nem forrt csonttörés [álízület]
M960
Álízület fúzió vagy arthrodesis után
Krónikus polyarthritis a végtagízületekben nagyfokú deformitással, következményes merevséggel, izomatro fiával
M064
Gyulladásos polyarthropathia
M068
Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis
M069
Rheumatoid arthritis k.m.n.
M07
Psoriasisos és enteropathiás arthropathiák
M070
Distalis interphalangeális ízületet érintő arthropathia psoriatica (L40.5+)
M071
Arthritis mutilans (L40.5+)
M072
Spondylitis psoriatica (L40.5+)
M073
Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+)
M074
Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+)
M075
Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+)
M076
Egyéb enteropathiás arthropathiák
M080
Fiatalkori reumás ízületi gyulladás
M082
Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis
* A mozgásszervi fogyatékos betegségcsoporthoz tartozó egyes BNO-kon belül csak az 1. oszlopban hozzárendelt betegségek vehetők figyelembe.

M083
Fiatalkori szeronegatív polyarthritis
M084
Kevés ízületet érintő fiatalkori ízületi gyulladás
M088
Egyéb fiatalkori ízületi gyulladás
M089
Fiatalkori ízületi gyulladás, k.m.n.
M09
Fiatalkori ízületi gyulladás máshova osztályozott betegségekben
M090
Fiatalkori ízületi gyulladás psoriasisban (L40.5+)
M091
Fiatalkori ízületi gyulladás Crohn-betegségben [regionális enteritis] (K50.-+)
M092
Fiatalkori ízületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+)
M098
Fiatalkori ízületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben
M625
Izomtömegvesztés és atrophia, m.n.o.
Elzáródást okozó (obliteráló) érbetegségek
I731
Thromboangiitis obliterans [Buerger]
I74
Artériás embólia és thrombosis
I740
A hasi aorta embóliája és rögösödése
I741
Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek embóliája és rögösödése
I742
A felső végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
I743
Az alsó végtag ütőereinek embóliája és rögösödése
I744
Végtagi ütőerek k.m.n. embóliája és rögösödése
I745
Az art. iliaca embóliája és rögösödése
I748
Egyéb ütőerek embóliája és rögösödése
I749
K.m.n. ütőér embóliája és rögösödése
Többszörös torpid ulcus crurisszal járó postthromboticus syndroma
I830
Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
I832
Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással
I870
Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes
Hemofília, a járást súlyosan korlátozó nagy ízületi merevséggel
M362
Haemophiliás arthropathia
A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia
G80
Csecsemőkori agyi bénulás
G800
Spasticus agyi bénulás
G801
Spasticus kétoldali bénulás
G802
Csecsemőkori féloldali bénulás
G803
Dyskineticus agyi bénulás
G804
Ataxiás agyi bénulás
G808
Egyéb csecsemőkori agyi bénulás
G809
Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n.
G81
Féloldali bénulás (hemiplegia)
G810
Féloldali petyhüdt bénulás
G811
Féloldali spasticus bénulás
G819
Féloldali bénulás k.m.n.
G82
Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
G820
Petyhüdt paraplegia
G821
Spasticus paraplegia
G822
Paraplegia k.m.n.
G823
Petyhüdt tetraplegia
G824
Spasticus tetraplegia
G825
Tetraplegia k.m.n.
G83
Egyéb bénulásos szindrómák
G830
Felső végtag kétoldali bénulása
G831
Az egyik alsó végtag bénulása
G832
Az egyik felső végtag bénulása
G833
Egy végtag bénulása k.m.n.
G834
Cauda equina szindróma
G838
Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák
G839
Bénulásos szindróma k.m.n.
Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek
G35
Sclerosis multiplex
G710
Izom dystrophia
G12
Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák
G120
Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás 1. típus [Werdnig-Hoffmann]
G121
Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás
G122
Mozgató neuron megbetegedés
G128
Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák
G129
Gerincvelői izomsorvadás k.m.n.
M363
Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+)
M364
Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban
M368
A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb betegségekben
Az alsó végtag (végtagok) csontjainakvagy a csigolyáknak olyan körülírt elváltozásai, amelyek spontán törés vagy súlyos idegrendszeri sérülés (bénulás) közvetlen veszélyével járnak
C40
A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata
C412
Gerinc rosszindulatú daganata
5. Pervazív fejlődési zavarok
F84
Pervazív fejlődési zavarok
F840
Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
F841
Atípusos autizmus
F842
Rett szindróma
F843
Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar
F844
Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás
F845
Asperger szindróma
F848
Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar
F849
Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
6. Schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok
F20
Schizophrenia
F200
Paranoid schizophrenia
F201
Hebephrenia
F202
Kataton schizophrenia
F203
Nem differenciálható (differenciálhatatlan) schizophrenia
F204
Schizophrenia utáni depresszió
F205
Reziduális schizophrenia
F206
Schizophrenia simplex (Egyszerű schizophrenia)
F208
Egyéb schizophrenia
F209
Nem meghatározott schizophrenia
F21
Schizotypiás rendellenesség
F22
Perzisztens delusionalis rendellenességek
F220
Paranoia (Deluzív zavar)
F228
Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
F229
Nem meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (deluzív) zavar
F23
Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek
F230
Akut polimorf pszichotikus zavar (schizophrenia tünetei nélkül)
F231
Akut polimorf pszichotikus zavar schizophrenia tüneteivel
F232
Akut schizophreniform pszichózis (pszichotikus zavar)
F233
Egyéb akut döntően paranoid (deluzív) pszichotikus zavar
F238
Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar
F239
Nem meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar
F24
Indukált delusionalis rendellenességek
F25
Schizoaffektív rendellenességek


F250
Schizoaffektív zavar mániás típusa
F251
Schizoaffektív zavar depressziós típusa
F252
Schizoaffektív zavar kevert típusa
F258
Egyéb schizoaffektív zavar
F259
Nem meghatározott schizoaffektív zavar
F28
Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek
F29
Nem organikus pszichózis k.m.n.
7. Daganatos betegségek közül:


A vérképzőrendszer
C81
Hodgkin kór
rosszindulatú betegségében
C810
Nyiroksejt túlsúly
szenvedő
C811
Nodularis sclerosis

C812
Kevert sejtesség

C813
Nyiroksejtes kimerülés

C817
Hodgkin-kór egyéb formája

C819
Hodgkin kór, k.m.n.

C82
Follicularis [nodularis] non-Hodgkin lymphoma

C820
Osztódó kis sejtes, follicularis

C821
Kevert hasított kis sejtes és nagy sejtes, follicularis

C822
Nagy sejtes, follicularis

C827
A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C829
Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C83
Diffúz non-Hodgkin lymphoma

C830
Kis sejtes (diffúz)

C831
Hasított kis sejtes (diffúz)

C832
Kevert kis és óriás sejtes (diffúz)

C833
Nagy sejtes (diffúz)

C834
Immunoloblastos (diffúz)

C835
Lymphoblastos (diffúz)

C836
Differenciálatlan (diffúz)

C837
Burkitt-lymphoma

C838
A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai

C839
Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

C84
Perifériás és cutan T-sejtes lymphomák

C840
Mycosisfungoides

C841
Sézary-kór

C842
T-zónás lymphoma

C843
Lymphoepitheliális lymphoma

C844
Perifériás T-sejtes lymphoma

C845
Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák

C85
A non-Hodgkin lymphoma egyéb és k.m.n. típusai (200.202)

C850
Lymphosarcoma

C851
B-sejtes lymphoma, k.m.n.

C857
A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai

C859
Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.

C88
Rosszindulatú immumoproliferatív betegségek

C880
Waldenström macroglobulinaemia

C881
Alfa nehézlánc-betegség

C882
Gamma nehézlánc-betegség

C883
Immunoproliferatív vékonybél betegség

C887
Egyéb rosszindulatú immunoproliferatív betegségek

C889
Rosszindulatú immunoproliferatív betegség k.m.n.

C90
Myeloma multiplexes plasmasejtes rosszindulatú daganatok

C900
Myeloma multiplex
C901
Plasmasejtes leukaemia
C902
Plasmocytoma, extramedullaris
C91
Lymphoid leukaemia
C910
Heveny lymphoblastos leukaemia
C911
Krónikus lymphocytás leukaemia
C912
Subacut lymphocytás leukaemia
C913
Prolymphocytás leukaemia
C914
Szőrös-sejtes leukaemia
C915
Felnőttkori T-sejtes leukaemia
C917
Egyéb lymphoid leukaemia
C919
Lympoid leukaemia, k.m.n.
C92
Myeloid leukaemia
C920
Akut myeloid leukaemia
C921
Krónikus myeloid leukaemia
C922
Subacut myeloid leukaemia
C923
Myeloid sarcoma
C924
Acut promyelocytás leukaemia
C925
Acut myelomonocytás leukaemia
C927
Egyéb myeloid leukaemia
C929
Myeloid leukaemia k.m.n.
C93
Monocytás leukaemia
C930
Acut monocytás leukaemia
C931
Krónikus monocytás leukaemia
C932
Subacut monocytás leukaemia
C937
Egyéb monocytás leukaemia
C939
Monocytás leukaemia, k.m.n.
C94
Egyéb meghatározott sejttípusú leukaemia
C940
Acut erythraemia és erythroleukaemia
C941
Krónikus erythraemia
C942
Akut megakaryoblastos leukaemia
C943
Hízósejtes leukaemia
C944
Acut panmyelosis
C945
Acut myelofibrosis
C947
Egyéb meghatározott leukaemiák
C95
Meghatározatlan sejttípusú leukaemia
C950
Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia
C951
Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia
C952
Meghatározatlan sejttípusú subacut leukaemia
C957
Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia
C959
Leukaemia, k.m.n.
C96
A nyirok-, a vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb és meghatározatlan rosszindulatú daganatai
C960
Letterer-Siwe betegség
C961
Malignus histiocytosis
C962
Malignus hízósejtes daganat
C963
Valódi histiocytás lymphoma
C967
A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek egyéb meghatározott rosszindulatú daganatai
C969
A nyirok-, vérképző- és kapcsolódó szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
D45
Polycythaemia vera
D46
Myelodysplasiás szindrómák
D460
Refrakter anaemia igazoltan sideroblastok nélkül
D461
Refrakter anaemia sideroblastokkal


D462
Refrakter anaemia blast - túlsúllyal
D463
Refrakter anaemia blast - túlsúllyal, transformációval
D464
Refrakter anaemia, k.m.n.
D467
Egyéb myelodysplasiás szindrómák
D469
Myelodysplasiás szindróma, k.m.n.
D47
A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D470
Bizonytalan és ismeretlen természetű histiocytás és hízósejtes daganatok
D471
Idült myeloproliferatív betegség
D472
Monoclonalis gammopathia
D473
Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia
D477
A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek egyéb meghatározott bizonytalan és ismeretlen természetű daganatai
D479
A nyirok-, vérképző- és kapcsolt szövetek bizonytalan és ismeretlen természetű daganata, k.m.n.
Csontmetastasisban (csont metastasisokban) szenvedő
C795
A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
Agyi metastasisban (metastasisokban) szenvedő
C793
Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
8. Mesterséges testnyílással élő személy
Z93
Mesterséges testnyílás
Z930
Tracheostomával élő személy
Z931
Gastrostomával élő személy
Z932
Enterostomával élő személy
Z933
Colostomával élő személy
Z934
Egyéb művi, gyomor- vagy bélstomával élő személy
Z935
Cytostomával élő személy
Z936
Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élő személy
Z938
Egyéb művi stomával élő személy
Z939
K.m.n. művi stomával élő személy
9. Súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedő
M30
Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
M300
Polyarteritis nodosa
M301
Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss]
M302
Fiatalkori polyarteritis
M303
Mucocutan nyirokcsomó szindróma [Kawasaki]
M308
Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok
M31
Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
M310
Túlérzékenységi angiitisek
M311
Thromboticus microangiopathia
M312
Letális midline granuloma
M313
Wegener-féle granulomatosis
M314
Aortaív-szindróma [Takayasu]
M315
Óriássejtes artheritis polymyalgia rheumaticával
M316
Egyéb óriássejtes artheritis
M318
Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák
M319
Nekrotizáló vasculopathia k.m.n.
M32
Szisztémás lupus erythematosus
M320
Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus
M321
Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével
M328
Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái
M329
Szisztémás lupus erythematosus k.m.n.
M33
Dermatopolymyositis

M330
Fiatalkori dermatomyositis
M331
Egyéb dermatomyositis
M332
Polymyositis
M339
Dermatopolymyositis k.m.n.
M34
Szisztémás sclerosis
M340
Progresszív szisztémás sclerosis
M341
CR(E)ST-szindróma
M342
Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis
M348
Szisztémás sclerosis egyéb formái
M349
Szisztémás sclerosis k.m.n.
M35
A kötőszövet egyéb szisztémás érintettsége
M350
Sicca-szindróma [Sjögren]
M351
Egyéb overlap-szind romák
M352
Behcet-kór
M353
Polymyalgia rheumatica
M354
Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás
M355
Multifokális fibrosclerosis
M356
Panniculitis recidivans [Weber-Christian]
M357
Hypermobilitas szindróma
M358
A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége
M359
A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n.
10. Emésztőrendszer betegségei közül:


Intestinalis malabsorptio
K90
Intestinalis malabsorptio
K900
Coeliakia
K901
Trópusi sprue
K902
Vak bélkacs (blind loop) szindróma, m.n.o.
K903
Steatorrhoea pancreatica
K904
Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o.
K908
Egyéb felszívódási zavar
Posztgasztrektómiás szindróma
K911
Gyomorműtét utáni szindrómák
A bél felszívó felületének jelentős csökkenése (vékonybél 
rezekció)
K912
Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
K918
Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o.
K919
Beavatkozás utáni emésztőszervi rendellenesség k.m.n.
Bélnyálkahártya gyulladás: Crohn-betegség
K50
Crohn-betegség [enteritis regionalis]
K500
A vékonybél Crohn-betegsége
K501
Avastagbél Crohn-betegsége
K508
Crohn-betegség, egyéb
K509
Crohn-betegség, k.m.n.
Colitis ulcerosa
K51
Colitis ulcerosa
K510
Enterocolitis ulcerosa (chronica)
K511
lleocolitis ulcerosa (chronica)
K512
Proctitis ulcerosa (chronica)
K513
Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
K514
Pseudopolyposis intestini crassi
K515
Proctocolitis mucosa
K518
Colitis ulcerosa egyéb
K519
Colitis ulcerosa k.m.n.
Mukoviszcidózis
E84
Fibrosis cystica
E840
Fibrosis cystica tüdő-manifesztációkkal
E841
Fibrosis cystica intestinélis manifesztációkkal
E848
Fibrosis cystica egyéb manifesztációkkal
E849
Fibrosis cystica, k.m.n.

11. Ritka betegségek közül:


Regionális szkleroderma
L940
Lokalizált scleroderma [morphea]
A réz-anyagcsere rendellenességei
E830
A réz-anyagcsere rendellenességei
Huntington-kór
G10
Huntington-kór
Öröklődő ataxia
G11
Öröklődő ataxia
G110
Veleszületett, non-progresszív ataxia
G111
Korai kisagyi ataxia
G112
Késői kezdetű kisagyi ataxia
G113
Kisagyi ataxia károsodott DNA replikációval
G114
Öröklődő spasticus paraplegia
G118
Egyéb öröklődő ataxiák
G119
Öröklődő ataxia k.m.n.
Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
G70
Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek
G700
Myasthenia gravis
G701
Toxikus myoneuralis megbetegedések
G702
Veleszületett és fejlődési myasthenia
G708
Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek
G709
Myoneuralis rendellenesség, k.m.n.
Epidermolysis bullosa
Q81
Epidermolysis bullosa
Q810
Epidermolysis bullosa simplex
Q811
Epidermolysis bullosa lethalis
Q812
Epidermolysis bullosa dystrophica
Q818
Egyéb bullosus epidermolysis
Q819
Epidermolysis bullosa k.m.n.
Neurofibromatosis (benignus)
Q850
Neurofibromatosis (benignus)
Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
Q851
Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)
12. Az endokrin és anyagcsere betegségek közül:


1. típusú diabetes
E10
Inzulin-dependens cukorbetegség
E100
Inzulin-dependens cukorbetegség comával
E101
Inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
E102
Inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
E103
Inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
E104
Inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel
E105
Inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövőd ményekkel
E106
Inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövőd ményekkel
E107
Inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
E108
Inzulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel
E109
Inzulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül
Szövődményekkel járó II. típusú diabetes
E11
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség
E110
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség comával
E 11
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal
E112
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel
E113
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel
E114
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkelE115
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel
E116
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel
E117
Nem-inzulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel
Zollinger-Ellison szindróma
C254
Endokrin pancreas
D137
Endokrin pancreas
El 68
A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai
Hipoparatireoidizmus
E20
Hypoparathyreosis
E200
Idiopathiás hypoparathyreosis
E201
Pseudohypoparathyreosis
E208
Egyéb hypoparathyreosis
E209
Hypoparathyreosis k.m.n.
Addison-kór
E271
Primer mellékvesekéreg elégtelenség
13. Veleszületett
E70
Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai
enzimopátiák
E700
Klasszikus phenylketonuria

E701
Egyéb hyperphenylalaninaemiák

E702
A tyrosin anyagcsere zavarai

E703
Albinismus

E708
Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei

E709
Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E71
Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei

E710
Juharfaszirup betegség

E711
Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E712
Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n.

E713
Zsírsav anyagcsere rendellenességei

E72
Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E720
Az aminosav transzport zavarai

E721
Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei

E722
A karbamid-ciklus rendellenességei

E723
A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei

E724
Az ornithin anyagcsere rendellenességei

E725
A glycin anyagcsere rendellenességei

E728
Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei

E729
Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E73
Laktóz intolerancia

E730
Veleszületett laktóz-hiány

E731
Másodlagos laktóz-hiány

E738
Egyéb laktóz intolerancia

E739
Laktóz intolerancia, k.m.n.

E74
A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei

E740
Glycogen tárolási betegség

E741
A fruktóz anyagcsere rendellenességei

E742
Galactose anyagcsere zavarai

E743
Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei

E744
A pyruvát anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei

E748
Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek

E749
Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n.

E75
A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei

E750
GM2 gangliosidosis

E751
Egyéb gangliosidosis

E752
Egyéb sphingolipidosis


E753
Sphingolipidosis, k.m.n.
E754
Neuronális ceroid lipofuscinosis
E755
Egyéb lipid tárolási betegségek
E756
Lipid tárolási betegség, k.m.n.
E76
A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei
E760
Mucopolysaccharidosis, 1. típus
E761
Mucopolysaccharidosis, II. típus
E762
Egyéb mucopolysaccharidosisok
E763
Mucopolysaccharidosis, k.m.n.
E768
A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei
E769
Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n.
E77
A glycoprotein anyagcsere rendellenességei
E770
A lysosomális enzimek post-translatios modifikációjának defektusai
E771
A glycoprotein lebontás defektusai
E778
A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei
E779
Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n.
14. Hemodialízis, vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenségben szenvedő
Z992
Művesekezelésre szoruló beteg
15. Krónikus légzési elégtelenségben szenvedő
J961
Idült légzési elégtelenség
16. Veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedő a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban
Q20
A szív üregeinekés összeköttetéseinek veleszületett rendellenességei
Q200
Közös artériás törzs
Q201
Kettős kiszájadzású jobb kamra
Q202
Kettős kiszájadzású bal kamra
Q203
Nagyartériák teljes transpozíciója
Q204
Egykamrájú szív
Q205
Kóros pitvar-kamrai összeköttetés
Q206
A pitvari fülcsék izomerizmusa
Q208
A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei
Q209
A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q21
A szívsövények veleszületett rendellenességei
Q210
Kamrai sövényhiány
Q211
Pitvari sövényhiány
Q212
Pitvar-kamrai sövényhiány
Q213
Fallot-tetralogia
Q214
Aortopulmonalis septum-defektus
Q218
A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei
Q219
A szívsövény veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q22
A háromhegyű és a tüdőverőér-billentyűkveleszületett rendellenességei
Q220
A tüdőverőér billentyű artesiája
Q221
A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete
Q222
A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége
Q223
A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei
Q224
A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q225
Ebstein-anomália
Q226
Hypoplasiás jobbszív-szindróma
Q228
A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei

Q229
A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q23
Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenességei
Q230
Az aortabillentyű veleszületett szűkülete
Q231
Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége
Q232
A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete
Q233
A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége
Q234
Hypoplasiás balszív-szindróma
Q238
Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei
Q239
Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q24
A szív egyéb veleszületett rendellenességei
Q240
Dextrocardia
Q241
Levocardia
Q242
Hárompitvarú szív
Q243
A tüdőverőér infundibuláris szűkülete
Q244
Veleszületett subaorticus szűkület
Q245
A koszorúerek rendellenessége
Q246
Veleszületett pitvar-kamrai blokk
Q248
A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q249
A szív veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q25
A nagy artériák veleszületett rendellenességei
Q250
Nyitott ductus arteriosus
Q251
Coarctatio aortae
Q252
Az aorta veleszületett elzáródása
Q253
Aorta-szűkület
Q254
Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei
Q255
A tüdőverőér atresiája
Q256
A tüdőverőér szűkülete
Q257
A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei
Q258
A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei
Q259
A nagyartériák veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q26
A nagyvénák veleszületett rendellenességei
Q260
A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete
Q261
Perzisztáló bal véna cava superior
Q262
A tüdővénák teljes transzpozíciója
Q263
A tüdővénák részleges transzpozíciója
Q264
A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége
Q265
A véna portae rendellenes beszájadzása
Q266
Sipoly a v.portae és májartéria között
Q268
A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei
Q269
A nagyvéna veleszületett rendellenessége k.m.n.
I32
Szívburokgyulladás máshová osztályozott betegségekben
I320
Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben
I321
Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
I328
Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben
I33
Heveny és félheveny szívbelhártya-gyulladás
I330
Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás
I339
Heveny szívbelhártya-gyulladás k.m.n.
I34
A kéthegyű billentyű nem reumás betegségei
I340
A kéthegyű billentyű elégtelensége
I341
A kéthegyű billentyű prolapsusa
I342
Mitralis (billentyű) stenosis, nem reumás
I348
A mitralis billentyű egyéb, nem reumás eredetű betegségei
I349
A mitralis billentyű nem reumás eredetű betegsége k.m.n.


I35
Az aortabillentyű nem reumás betegségei

I350
Az aorta (billentyű) szűkülete

I351
Az aorta (billentyű) elégtelensége

I352
Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel

I358
Az aortabillentyű egyéb rendellenességei

I359
Aortabillentyű rendellenesség k.m.n.

I36
A háromhegyű billentyű nem reumás rendellenességei

I360
A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete

I361
A háromhegyű billentyű nem reumás elégtelensége

I362
A háromhegyű billentyű nem reumás szűkülete billentyűelégtelenséggel

I368
A háromhegyű billentyű egyéb, nem reumás eredetű rendellenességei

I369
A háromhegyű billentyű nem reumás eredetű rendellenessége, k.m.n.

I37
A pulmonalis billentyű rendellenességei

I370
A pulmonalis billentyű szűkülete

I371
A pulmonalis billentyű elégtelensége

I372
A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel

I378
A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei

I379
Pulmonális billentyű rendellenesség k.m.n.

I38
Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott

I39
Szívbelhártyagyulladás és szívbillentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben

I390
A kéthegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I391
Az aortabillentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I392
A háromhegyű billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I393
A pulmonalis billentyű rendellenességei máshová osztályozott betegségekben

I394
Többszörös billentyű rendellenességek máshová osztályozott betegségekben

I398
Szívbelhártyagyulladás, billentyű k.m.n. máshová osztályozott betegségekben

I40
Heveny szívizomgyulladás

I400
Fertőzéses szívizomgyulladás

I401
Izolált szívizomgyulladás

I408
Egyéb heveny szívizomgyulladás

I409
Heveny szívizomgyulladás k.m.n.

I41
Szívizomgyulladás máshová osztályozott betegségekben

I410
Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben

I411
Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben

I412
Szívizomgyulladás egyéb, máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben

I418
Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben

I42
Cardiomyopathia

I420
Dilatatív cardiomyopathia

I421
Hypertrophiás obstruktív cardiomyopathia

I422
Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia

I423
Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség

I424
Endocardialis fibroelastosis

I425
Egyéb restrictiv cardiomyopathia

I426
Alkoholos cardiomyopathia

I427
Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia


I428
Egyéb cardiomyopathiák
I429
Cardiomyopathia k.m.n.
I43
Cardiomyopathia máshová osztályozott betegségekben
I430
Cardiomyopathia máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
I431
Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben
I432
Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben
I438
Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben
I44
Pitvar-kamrai és bal Tawara-szár-blokk
I440
Elsőfokú pitvar-kamrai blokk
I441
Másodfokú pitvar-kamrai blokk
I442
Teljes pitvar-kamrai blokk
I443
Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai blokk, k.m.n.
I444
Bal elülső fascicularis blokk
I445
Bal hátsó fascicularis blokk
I446
Egyéb és nem meghatározott fascicularis blokk
I447
Bal Tawara-szár-blokk, k.m.n.
I45
Egyéb ingervezetési zavarok
I450
Jobb Tawara-szár-blokk
I451
Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szárblokk
I452
Bifascicularis blokk
I453
Trifascicularis blokk
I454
Intraventricularis blokk
I455
Egyéb meghatározott szívblokk
I456
Pre-excitációs szindróma
I458
Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok
I459
Ingervezetési zavar, k.m.n.
I46
Szívmegállás
I460
Szívmegállás sikeres újraélesztéssel
I47
Paroxysmalis tachycardia
I470
Re-entry kamrai arrythmia
I471
Supraventricularis tachycardia
I472
Kamrai tachycardia
I479
Paroxysmalis tachycardia, k.m.n.
I48
Pitvari fibrillatio és flutter
I49
Egyéb szívritmuszavarok
I490
Kamra fibrillatio és flutter
I491
Pitvari extrasystole
I492
Junkcionális extrasystole
I493
Kamrai extrasystole
I494
Egyéb és nem meghatározott extrasystole
I495
Sick sinus syndroma
I498
Egyéb meghatározott szívritmuszavarok
I499
Szívritmuszavar k.m.n.
I50
Szívelégtelenség
I500
Pangásos szívelégtelenség
I501
Balkamra elégtelenség
I509
Szívelégtelenség, k.m.n.
I51
Szövődmények és rosszul meghatározott szívbetegségek
I510
Szerzett sövénydefektus
I511
ínhúrszakadás, m.n.o.
I512
Szemölcsizom szakadás, m.n.o.
I513
Szívüregi thrombosis, m.n.o.
I514
Szívizomgyulladás, k.m.n.

I515
Szívizom-elfajulás
I516
Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n.
I517
Szívnagyobbodás
I518
Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek
I519
Szívbetegség k.m.n.
I52
Egyéb szívrendellenességek máshova osztályozott betegségekben
I520
Egyéb szívrendellenességek máshová osztályozott bakteriális betegségekben
I521
Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott fertőző és parazitás betegségekben
I528
Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben
17. Egyéb fejlődési
Q00
Agyvelőhiány és hasonló fejlődési rendellenességek
rendellenességgel
Q000
Agyvelőhiány
születettek
Q001
Koponya- és gerinchasadék

Q002
Kisagyhiány

Q01
Agyvelősérv (encephalocele)

Q010
Frontális agyvelősérv

Q011
Nasofrontalis agyvelősérv

Q012
Tarkótáji agyvelősérv

Q018
Egyéb helyen lévő agyvelősérv

Q019
Agyvelősérv k.m.n.

Q02
Kisfejűség

Q03
Veleszületett vízfejűség

Q030
A Sylvius-csatorna rendellenességei

Q031
A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája

Q038
Egyéb veleszületett agyvelősérv

Q039
Veleszületett vízfejűség k.m.n.

Q04
Az agy egyéb veleszületett rendellenességei

Q040
A kérgestest veleszületett rendellenességei

Q041
A szaglókaréj hiánya

Q042
Előagyhiány

Q043
Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok

Q044
Dysplasia septo-optica

Q045
Megalencephalia

Q046
Veleszületett agyi cysták

Q048
Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei

Q049
Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége

Q05
Gerinchasadék (spina bifida)

Q050
Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel

Q051
Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel

Q052
Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel

Q053
Gerinchasadéka keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel

Q054
K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel

Q055
Gerinchasadéka nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q056
Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül

Q057
Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül

Q058
Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül

Q059
Gerinchasadék k.m.n.

Q06
A gerincvelő egyéb veleszületett fejlődési rendellenességei

Q060
Gerincvelőhiány

Q061
Gerincvelő hypoplasia és dysplasia

Q062
A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia)


Q063
A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei
Q064
Hydromyelia
Q068
A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei
Q069
A gerincvelő veleszületett rendellenessége k.m.n.
Q07
Az idegrendszer egyéb veleszületett rendellenességei
Q070
Arnold-Chiari szindróma
Q078
Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendellenességei
Q079
Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei
Q894
Összenőtt ikrek
Q909
Down-szindróma, k.m.n.
Q913
Edwards-szindróma, k.m.n.
Q917
Patau-szindróma, k.m.n.
Q969
Turner-szindróma, k.m.n.
Q984
Klinefelter-szindróma k.m.n.

Az igazoláson szereplő kódokra nagyon oda kell figyelni!

A nyilatkozatot és a tájékoztatót itt találjátok:


Remélem segítettem!

Üdvözlettel,

Marcsika
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése