2016-01-15

Adónyilatkozat - Söralátét

A 2015. évi adóbevallással kapcsolatos határidők, tudnivalók

VI. Az adónyilatkozat (söralátét – utoljára 2015. évre lehet kérni SZJA törvény 86. §  (1) bekezdése szerint)

Ha nem szeretnéd, hogy a munkáltatód készítse el a bevallásod, de nem is kell magadnak megcsinálnod, s nem is akarsz vele foglalkozni, akkor ha jogosult vagy rá, választhatod az adónyilatkozatot.

A munkáltató tájékoztatni fog arról, hogy választhatod-e az adónyilatkozatot, de csak az általa kiadott igazoláson szereplő, tőle származó kifizetésekkel kapcsolatban tud tájékoztatni. Ha több helyről, több bevételről van igazolásod, s neked kell dönteni, hogy hogyan készítenéd/készíttetnéd el a bevallásod, akkor az adónyilatkozattal kapcsolatos döntésben segítség lehet azt alábbi:

Választhatja az adónyilatkozatot a NAV 1553ADO(NYILATKOZAT) nyomtatvány tájékoztatója szerint, aki

* 2015. évben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól (adóelőlegetØ megállapító munkáltatónak kell tekinteni azt a kifizetőt is, amely a magánszemély részére bért fizet ki, valamint a személyes közreműködés ellenértékét kifizető társas vállalkozást is), kifizetőtől szerzett jövedelmet; 
* az adóelőleget megállapító munkáltató(k) által levont adó, adóelőleg, és a ténylegesenØ fizetendő adó különbözete az adóévben az 1 000 Ft-ot nem haladja meg; 
* az adóévben az előző pontba nem tartozó kifizető(k) az adót hiánytalanul levontá(k);Ø
 * költséget (kivéve a 10% költséghányadot) az adóelőleg megállapítása során nemØ számolt/számol el; 1 Szja tv. 11/A. § 2 
* az adóévben belföldi illetőségű volt;Ø 
* az adóévben nem érvényesített családi járulékkedvezménytØ
* az adóévben nem volt egyéni vállalkozó, vagy az egyéni vállalkozói tevékenységét azØ adóév egészében szüneteltette; 
* mezőgazdasági őstermelőként nem köteles adóbevallás benyújtására, és nem él aØ nemleges nyilatkozat benyújtásával; 
* az adóévben nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére a tételesØ átalányadózást; 
* az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az adót Önnek azØ adóbevallásban kell megállapítania, így különösen nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet; 
* az adóévben nem szerzett olyan jövedelmet, amely után az egészségügyiØ hozzájárulást Önnek kell, kellett megfizetnie; 
* az adóévben a közterhek teljesítéséhez nem választotta az egyszerűsítettØ közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherfizetést; 
* az adóévben nem szerzett külföldön (is) adóztatható jövedelmet;Ø 
* az adóévben nem kapott osztalékelőleget, továbbá a jóváhagyott osztalék adójávalØ szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót nem számol el (a 15M30-as igazolás 56. sorában nem szerepel adat);
* az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, nyugdíjelőtakarékosságiØ nyilatkozatot, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem ad, továbbá 
* az adóelőleg megállapítása során az összevont adóalapjából családi kedvezményt –Ø megosztás nélkül – (15M30-as igazolás 610. sora), az adóból súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt (15M30-as igazolás 49. sora) 
·   egyáltalán nem érvényesített,
·  csak egy adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített,
·  több adóelőleget megállapító munkáltatónál érvényesített, és
 - Önnek nem állt fent párhuzamosan munkaviszonya a több adóelőleget megállapító munkáltatójával,
- Ön a korábbi munkaviszony megszűnésekor, a munkáltatójától kapott adatlapot a következő munkáltatója számára átadta,
- a későbbi munkáltató az adó, adóelőleg megállapításakor, a kedvezmények figyelembevételekor a korábbi munkáltató által igazolt adatokat is figyelembe vette, azzal, hogy  az
· adóelőleg levonásánál figyelembe vett összeggel megegyező összegű családi kedvezményt, súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményt érvényesített.

Ha Ön az adóévben érvényesített első házasok kedvezményt, vagy egyéni vállalkozóként 2015-ben egész évben szüneteltette a vállalkozói tevékenységét - és az előzőekben felsorolt feltételeknek is megfelel – jogosult az adónyilatkozat benyújtására.

Ha jogosult vagy rá, s ezt szeretnéd, akkor az adónyilatkozat benyújtásának végső határideje 2016. május 20. , s a 1553ADO nyomtatványon teheted meg.

Vannak esetek, amikor nem kell (adóbevallást) adónyilatkozatot benyújtani. Ezekre az alábbiakat találod meg a fenti tájékoztatón:

Mely esetekben nem kell (adóbevallást) adónyilatkozatot benyújtania?

– Ha Ön az adóévben egyáltalán nem, vagy kizárólag adómentes jogcímen szerzett bevételt, illetve kizárólag olyan jövedelme volt, amelyet nem kell bevallani;
   Ha Ön a 15NY29-es nyilatkozatával 2016. február 1-éig a munkáltató által történő adómegállapítást vagy 2016. február 15-éig a 1553NY nyilatkozatával az egyszerűsített bevallást választotta és megfelel a feltételeknek;
   Ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás keretében szerzett jövedelmet, amely nem haladta meg az e foglakoztatás naptári napjai száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér, vagy – ha Önnek alapbérként vagy teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87%-a jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének (minimálbér esetén 4 830 Ft/nap, garantált bérminimum esetén 5 620 Ft/nap) 10 szorzatát (mentesített keretösszeg);
   Ha Ön kizárólag olyan kamatjövedelmet szerzett, melyből a kifizető az adót levonta;
 – Ha Ön kizárólag pénzbeli nyereménynek minősülő jövedelmet szerzett;
– Ha Ön az adóévben kizárólag olyan jövedelmet szerzett, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható.

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről
Az adónyilatkozat
27/A. §  (1) Az az adózó, aki - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt - az adónyilatkozat választására vonatkozó feltételeknek megfelel, az adóévet követő év május 20. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus úton az adóhatósághoz adóbevallási kötelezettségét adónyilatkozat formájában teljesítheti.
(2)  Az adónyilatkozat kizárólag a következő adatokat tartalmazza:
a) a természetes személyazonosító adatokat, a lakcímet és az adóazonosító jelet,
b)  a magánszemély családi kedvezménnyel nem csökkentett összevont adóalapjának és valamennyi, bevallási kötelezettséggel járó külön adózó jövedelmének együttes összegét,
c) az adózó személyi jövedelemadó-kötelezettségét,
d) a levont személyi jövedelemadó és adóelőleg együttes összegét.
(3) Az adónyilatkozat az adózó által benyújtott bevallásnak minősül.
(4) Ha az adózó adókötelezettsége teljesítésére több adónyilatkozatot vagy más bevallást is benyújt, az elsőként megtett adónyilatkozat, illetve bevallás (ideértve a munkáltatói adómegállapítást is) minősül az adózó bevallásának.


Remélem segítettem!

Üdvözlettel,


Marcsika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése