2016-01-13

Milyen adóbevallási formák közül lehet választani? - Az önadózás

A 2015. évi adóbevallással kapcsolatos határidők, tudnivalók

III. Milyen adóbevallási formák közül lehet választani? - Önadózás

2015. évi adóbevallási kötelezettséged az alábbi formákban tudod teljesíteni:

-        Önadózás – bevallás adóhatósági közreműködés nélkül
-        Bevallási nyilatkozat -        (most először)
-        Munkáltatói adómegállapítás
-        Adónyilatkozat (söralátét, most utoljára választható)
-        Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel -        (ez is most választható utoljára)

Amikor a munkáltatód kiadja február 1-ig az igazolásodat az adóbevallásod elkészítéséhez, nyilatkoznod is kell felé, hogy milyen módon szeretnéd majd elkészíteni, elkészíttetni az adóbevallásod a fentiek közül. A kakukktojás a bevallási nyilatkozat, mert ez azoknak van, akiknek nincs munkáltatójuk, aki elkészíthetné még az adóbevallásukat. Ekkor ezt a NAV felé kell beküldeni, hacsak nem szeretné magának elkészíteni az illető a bevallását, vagy elkészíttetni valakivel, és kivétel ez alól még az is, ha nem felel meg azoknak a feltételeknek amik ahhoz  kellenek, hogy ezt választhassa, de erről majd a bevallási nyilatkozatnál pontosan leírom, hogy mit kell erről tudni.

Ha a következő napokban leírom majd a többi bevallási formákkal kapcsolatos tudnivalókat, akkor világosabb lesz majd minden, mert ha már tudni fogod, hogy azokra nem vagy jogosult, akkor egyértelmű lesz, hogy önadózónak kell lenned.


Nézzük akkor most az önadózást.

2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről

Önadózás
26. § (1) Az adót, a költségvetési támogatást - ha törvény előírja - az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás).
(2) A jogi személy és egyéb szervezet az adót és a költségvetési támogatást - az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó, a vagyonszerzési illeték és a kiszabással megállapított eljárási illeték kivételével - önadózással állapítja meg.
(3) A magánszemély az adóját akkor állapítja meg önadózással, ha
a) vállalkozó, az építményadó, a telekadó, a gépjárműadó, a vagyonszerzési illeték és a kiszabással megállapított eljárási illeték kivételével,
b) az általános forgalmi adó alanya,
c)  a személyi jövedelemadóját nem a munkáltatója (kifizető) állapítja meg.
d)  személyi jövedelemadója tekintetében nem tesz bevallási nyilatkozatot.


Tehát, az önadózás egyrészről választható, másrészről, ha nem választhatsz mást, akkor ez marad.

1995. évi CXVII. törvény
a személyi jövedelemadóról
Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül
13. §  (1) A magánszemély az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallást nyújt be, ha az adóévben (tehát önadózó)
a)  egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette a vállalkozói tevékenységét;
b)  mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
c) fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott:
d) a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;
e)  ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
f)  az különbözeti-bírság fizetésére köteles;
g) nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);
h) a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
i) olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
j) nem belföldi illetőségű magánszemély;
k) 
l) a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
m)  valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
n)  valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
o)  adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
p)  az a)-o) pontban nem említett esetben - figyelemmel a 12. §, valamint a 14. § rendelkezéseire is -, ha nem tehet vagy nem tesz egyszerűsített bevallásra vagy munkáltatói elszámolásra vonatkozó nyilatkozatot.
(2) A magánszemély a külön adózó jövedelmei közül annak a jövedelemnek az adóját, amely nem kifizetőtől származik vagy egyébként, amely jövedelem adójának megállapítására maga köteles - ha az nem tartozik az adóelőleg megállapítására irányadó rendelkezések hatálya alá - az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában az adófizetési kötelezettség gyakoriságának megfelelő (havi, negyedéves) bontásban, negyedéves gyakoriságú adófizetési kötelezettség esetében a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be.


Szóval, ha nem a munkáltatód állapítja meg az adód, mert nem tehetsz, vagy nem teszel erre nyilatkozatot sem egyszerűsített bevallásra, illetve nem teszel bevallási nyilatkozatot, egyéni vállalkozó voltál, mezőgazdasági őstermelésből adóköteles jövedelmed származott a fentiek szerint, fizető-vendéglátó tevékenységre tételes átalányadózást választottál, nem belföldi illetőségű magánszemély vagy, különbözeti bírság megfizetésére vagy kötelezett….. akkor önadózó vagy, leszel, lehetsz.

Remélem segítettem!

Üdvözlettel,

Marcsika


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése