2019-02-18

Pályázat fogászati ellátással kapcsolatos költségek átvállalására2019. január 25-től lehet pályázni fogászati ellátással kapcsolatos költségek (fogorvosi munkadíj, fogtechnikai díj) méltányossági alapon történő átvállalására, melynek alapfeltétele, hogy  az ellátást nyújtó fogorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (röviden NEAK, korábban OEP) érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezzen az adott ellátásra, valamint a fogtechnikai eszközöket (fogpótlás/fogszabályozó készülék) gyártó fogtechnikus a NEAK-kal érvényes ártámogatási szerződéssel rendelkezzen. 

Magyarul olyan fogorvos közreműködésével tudsz pályázni, aki körzeti fogorvos is, és a fogtechnikus is megfelel a feltételeknek. Ezzel kapcsolatban érdeklődj a fogorvosodnál. Én érdeklődtem, annyit mondott, úgysem adnak semmit, de segít a papírmunkában. Figyelj, egy próbát megér. Mikor felhívtam a központot, ott azt mondták, hogy dehogynem, adnak.

A fogorvoson és fogtechnikuson túlmenően, még az alábbiakra legyünk figyelemmel:

 • méltányossági kérelem benyújtására csak a kérelem tárgyát képező ellátás megkezdése előtt kerülhet sor (tehát mielőtt belekezdenél bármibe, előtte kell pályázni)
 • a méltányossági engedély nélkül elvégzett kezelések beteg által megfizetett költségeiről szóló számlák utólagos, a NEAK által a biztosított részére történő megtérítése a hatályos jogszabályok értelmében nem lehetséges (ha már túl vagy a beavatkozásokon, akkor sajnos lemaradtál)
 • az ellátás térítési díját a NEAK a beavatkozást az egyedi méltányossági engedély alapján elvégző, finanszírozási szerződéssel rendelékező szolgáltató részére téríti meg (nem te kapod a pénzt, a fogorvos)
Amúgy fogalmam sincs mitől méltányossági, mivel azt gondolnám, egy ilyen kérelem esetében a méltányosság része, hogy vizsgálják a jövedelmet, vagy valamit, amihez viszonyítanak, és ha úgy találják a kiadások jelentős terhet rónak a betegre, akkor adják a pénzt, de nem. Úgy néz ki, hogy akár kisnyugdíjas, akár milliókat kereső üzletember nyújtja be a pályázatát, ugyanaz az elbírálás. Ezt mondjuk meg is kérdeztem, mikor felhívtam az illetékest, és bizony úgy néz ki, hogy így van.

A NEAK az egyedi méltányossági eljárása során vizsgálja a beteg kórtörténete, betegség súlyossága, a kezelés költsége és költséghatékonysága alapján a kérelemben megjelölt ellátás, gyógyászati segédeszköz orvosszakmai indokoltságát, továbbá a támogatással rendelhető komparátor technológiát, valamint azt, hogy a kérelmezett eszköz gyógyászati segédeszköznek minősül-e.


Ennyi. Tehát nincs jövedelemigazolás, de helyette van kismillió dolog, amit be kell nyújtani:
  
Fogorvosi munkadíj átvállalására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:

 • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató nevét, címét, megye- és 4 jegyű NEAK kódját, munkahely 9 jegyű azonosítóját;
 • az ellátást végző orvos nevét, címét, pecsétszámát;
 • az ellátást végző egészségügyi szolgáltató/orvos nyilatkozatát a beavatkozás elvégzésének, illetve az orvos szakmai szempontból indokolt ellátásnak a vállalásáról;
 • az ellátás (beavatkozás) szakmai indokoltságát alátámasztó egészségügyi dokumentációt (a kezelési tervben is rögzíthető), melynek részét képezi a teljes fogászati status (hiányzó, meglévő fogak jelölésével, meglévő fogak állapotának feltüntetésével);
 • a fogászati anyagokra vonatkozó allergiateszt eredményének másolatát;
 • a kezelési tervnek megfelelő, fogorvosi munkadíjra vonatkozó részletes (állcsontonkénti/fogankénti) árajánlatot, valamint implantátum esetén a magyarországi forgalmazó árajánlatát;
 • amennyiben valamely alapbetegség, illetve annak kezelése hozzájárult a fogazat állapotához, arról szóló szakorvosi véleményt, dokumentációt;
 • az esetleges egészségkárosodás mértékét igazoló dokumentumot;
 • az esetleges közgyógyellátásra való jogosultságról szóló igazolást.

Fogtechnikai költségek átvállalására irányuló kérelemhez a fentieken túl csatolni szükséges:


 • a fogpótlást/fogszabályozó készüléket gyártó fogtechnikus nevét, címét, ártámogatási szerződésének számát, megye- és NEAK kódját;
 • a fogtechnikus által adott - az orvosi kezelési tervnek megfelelő - részletes (állcsontonkénti/fogankénti) árajánlatot (felhasználandó anyagok tételes megnevezése, mennyisége, nettó ára, állcsontonként);
 • a forgalmazó által adott fogyasztói árajánlatot, az eszköz megfelelőségét igazoló dokumentációt, valamint a forgalomba hozó nyilatkozatát az eszköz hasznos technológiai élettartamáról;
 • a rendelésre jogosult orvos igazolását, ha a biztosított ellátásához az adott kihordási időre rendelhető gyógyászati segédeszköz-mennyiség nem elegendő (Ellátási és Koordinációs Főosztályhoz benyújtandó kérelmek esetében);
 • javítási díjhoz benyújtott méltányossági kérelem esetén a biztosított nyilatkozatát, melyben megnevezi azt a korábban méltányosságból támogatott gyógyászati segédeszközt, amely javítási díjához kéri a támogatást, és megjelöli, hogy a javítandó eszköz tekintetében mikor részesült méltányosságból támogatásban, a javításra vonatkozó árajánlatot (munkaóra és alkatrész, tételenként);
 • alkatrész cseréjéhez benyújtott méltányossági kérelem esetén a szakorvosi javaslatot, amely tartalmazza az állapotváltozás tényét és leírását, melyből megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága, a cseréhez használt alkatrész árát és a munkadíjat;
 • eltérő gyakorisággal történő rendelés esetén a rendelésre jogosult orvos által külön jogszabály szerint kiállított vényt (régi típusú vényen a „Teljes ár”, új típusú vényen „Egyedi Tám.” jogcímet kell bejelölni).
Itt a NEAK oldalán megtalálsz mindent a pályázattal kapcsolatban a szakmának szóló írások között. Mondjuk ezt sem értem, hogy miért ide dugják el - mikor a fogorvosoknak meg eszük ágában sincs szólni róla - ahelyett hogy ordítana a lakossági oldalon, vagy tévében, rádióban.

Méltányossági alapon történő térítések

Tájékoztató a méltányossági alapon történő térítések rendjéről

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése