2020-01-23

2020. évi adóelőleg nyilatkozatok - Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye


2020. új kedvezményt hozott nekünk, mégpedig a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét. 

Tegnap ismét egy kis fejtágító NAV-os előadáson voltam, ahol picit jobban figyeltem a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére, hogy át tudjam nektek adni a hallottakat, mert ez a kedvezmény ugye számomra is újdonság,

Azt gondolom arra hívták fel a figyelmet, amik már most kérdésként érkeztek hozzájuk, s ezekből szemezgetnék.

👶 Ha van 2 gyermekem, és neked is van kettő, hiába kötjük össze az életünket, a 4 gyermek nem az én 4 gyermekem, tehát nem tudom érvényesíteni a kedvezményt. Ami eszembe jutott, de nem kérdeztem rá, az az, hogy mi van, ha örökbe fogadom a te gyermekeidet. Na ha valakinél esetleg ez előfordulna, írjon, és utánajárok.
👶 A kedvezményt az anyák vehetik igénybe, ez nem olyan, mint pl. a nagyszülői gyed, gyes.
👶 Szomorú, de sajnos van hogy meghal egy gyermek. Az a gyermek, akinek van születési anyakönyvi kivonata, tehát jogosult lett volna akár 1 napig is a családi pótlékra, beszámít a gyermekek létszámába.
👶 Még szomorúbb eset, mikor a gyermek halva születik. Az előző pontra utalnék vissza, ahol leírtam, hogy feltétel családi pótlékra való jogosultság, s ez a halva született gyermeknél nem teljesül, tehát ő nem számít be a kedvezménynél a 4 vagy több gyermekbe.

És persze alább olvashatjátok a pontos részleteket.

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

A kedvezmény igénybevételének feltételei
Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel
a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,
és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.
b) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.
Például négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az az anya, aki:
-                                  saját háztartásában neveli a 3-6-9-12 éves gyermekeit,
-                                  négy gyermeket szült, ebből hármat felnevelt (már felnőttek), egy kis gyermekként meghalt,
-                                  öt gyermeket szült, a szülők elváltak, amikor a két legidősebb gyermek 16 és 14 éves volt, a három fiatalabb gyermek az anyánál maradt, a két idősebb az apához került,
-                                  három gyermeket szült és nevel, nevelt (a legidősebb dolgozik, elköltözött otthonról, a középső egyetemista, a harmadik középiskolába jár) és korábban örökbefogadott egy 3 éves kislányt, aki 22 évesen költözött el a szülői házból.
Nem tekinthető négy vagy több gyermeket nevelő anyának például
-                                  az a nő, aki négy gyermeket szült, de váláskor az apához került a 10 éves kislánya,
-                                  az a nő, aki a második férjével közösen nevel négy kiskorú gyermeket, akik közül kettő a sajátja, kettő a férjéé (kivéve, ha a férje gyermekeit örökbe fogadta).

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a törvényi előírások szerint az alábbi jövedelmekre érvényesíthető:
-                                a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyenek különösen:
·       a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem,
·       az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj),
·       a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások,
·       a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés és keresetpótló juttatás,
·       a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme;
·       ez előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék),
·       a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
·       a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékben kifizetett végkielégítés (a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját),
·       a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem,
·       a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás,
·       a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (pl. igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás,
·       nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,  
·       az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme,
·       az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.
-                                az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül
·         a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelemére;
·         a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére;
·         az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
·         a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére;
·         a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére;
·         a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben Ön négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül.

A kedvezményre való jogosultság megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben Ön utoljára minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának legalább egy napig.
Például, egy házaspár négy gyermeket nevel, akik 3-6-9-12 évesek. A szülők júniusban elválnak és a két idősebb gyermek az édesapával marad. Ebben az esetben az anya utoljára június hónapban minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának, így az adóelőleg kitöltése során július hónapot kell megjelölnie a jogosultság megszűnésének hónapjaként.
A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét minden más kedvezményt megelőzően érvényesíti a munkáltató, kifizető. Ez azt jelenti, hogy az anya az említett jövedelmeire tekintettel nem tudja az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt érvényesíteni, azonban nincs akadálya annak, hogy a bérjövedelmével kapcsolatban családi járulékkedvezményt érvényesítsen. Annak érdekében, hogy az érintett édesanya a családi járulékkedvezményt is igénybe tudja venni, ahhoz a családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó adóelőleg nyilatkozatot is ki kell töltenie és oda kell adnia a munkáltatójának.
Hasonlóan kell eljárnia az édesanyának akkor is, ha van olyan összevont adóalapba tartozó jövedelme, amelyre vonatkozóan a négygyermekes anyák kedvezményét nem tudja érvényesíteni, de a családi kedvezményt vagy családi járulékkedvezményt igen. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése