2017-01-13

Óvodai, bölcsődei szolgáltatás

Kedves Olvasóm!

A héten adókedvezményeket boncolgatva férjhez mentünk / megnősültünkbabáztunk, közben, vagy ezt követően a gyermeket bölcsibe, oviba kell íratni, mert vagy el kell kezdenünk dolgozni, vagy úgy gondoljuk, ott jobban fejlődik gyermekünk, vagy mert kötelező. 

Napjainkban több magánbölcsőde és óvoda kínálja szolgáltatásait, és vannak, akik előnyben részesítik ezeket az állami intézményekkel szemben, mert kis létszámúak a csoportok, több figyelmet kapnak a gyermekek, otthonosabb körülmények töltik a lurkók a napjaikat, olyan programok is elérhetők, amik máshol nem... A betegségek szempontjából is előnyösebb a magánóvoda, mert a kisebb csoportokban a betegségek terjedése is veszélytelenebb talán, és feltételezzük azokról a szülőkről, akik magánóvodába adják a gyermeket, hogy ha beteg a gyermek, nem viszi a többi közé, csak miután meggyógyult.
Amiket írtam, ez most többféle reakciót válthat ki belőle, olyanokat mint például:

..igen, így gondolom, ezért magánbölcsibe-oviba járatom a gyermeke(i)m.
..igen, így gondolom, de nem engedhetem meg magamnak, hogy magánintézménybe írassam a gyermeke(i)m, bár, ha a munkáltató/kifizető támogathatná, akkor lenne rá esély.
..igen, így gondolom, de semmilyen körülmények között nincs rá lehetőségem.
..nem így gondolom, jó helyen van a gyerek az állami intézményben, én is oda jártam.


Te melyiket válaszoltad? Az elsőt? Esetleg a másodikat, hogy ha a munkáltató/kifizető támogathatna, akkor lehet tudnád magánintézménybe járatni a gyermeked?

Számodra jó hírem van, pláne ha babarát munkahelyen dolgozol. A munkáltató/kifizető eddig is támogathatta a bölcsődei szolgáltatást, ellátást, de 2017-től a bölcsődei ellátás és szolgáltatás mellett az óvodai ellátás és szolgáltatás is adómentes juttatásnak minősül bizonyos feltételek teljesítésével.

"Adómentes juttatásnak tekinthető az is, ha valamely cég, szervezet a szolgáltatás vásárlásáról a nevére szóló számla ellenében téríti meg a munkavállaló által megelőlegezett összeget, vagy pedig egy meghatározott összeget átad a munkavállalónak azzal, hogy annak a szolgáltatás vásárlásáról szintén a munkáltató nevére szóló számlával meghatározott időpontig el kell számolnia. Nem felel meg viszont az adómentesség feltételeinek az, ha a számla a munkavállaló, és nem a munkáltató nevére szól.

A személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény nem tartalmaz korlátozó rendelkezést arra nézve, hogy ilyen juttatásra csak a felek közötti munkaviszony esetében kerülhetne sor, így a cégek, szervezetek nem csak a munkavállalóikat részesíthetik ilyen juttatásban, hanem a gyermek másik szülőjét, vagyis a munkavállaló házastársát, élettársát is. Továbbá a rendelkezés alkalmazható bármely jogviszonyban foglalkoztatott magánszemély esetében is.

Kedvező szabályok segítik a kisgyermekekről történő gondoskodást a társasági adó oldaláról is.
Többek között a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség az adózó által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az adózóval korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas, valamint az említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, így a bölcsődei óvodai díj, étkezés elszámolt költsége [tao-törvény 3. számú melléklet B)/3. pont].
Ugyancsak a vállalkozási tevékenység érdekében elismert költség a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült adóévi költség, ráfordítás [tao-törvény 3. számú melléklet B)/20. pont].
forrás : Adózóna"


Hogy ez mit jelent? Ha adott vállalkozás úgy dönt, segíti a gyermekeseket azzal, hogy támogatja a gyermekekkel kapcsolatosan felmerült bölcsődei, óvodai kiadásokat, akkor meg kell vizsgálni, hogy akinek adná, milyen jogviszonyban áll vele. Munkavállalója? Egyéb jogviszonyban áll a vállalkozással? Vezető tisztségviselő?  Személyesen közreműködő tag? Munkavállalójának, vagy egyéb jogviszonyban állónak a házastársa, élettársa? Korábban munkaviszonyban álló, aki saját jogú nyugdíjas? Az említetteknek a közeli hozzátartozója? 
Amennyiben a vizsgálatot követően arra jutunk, hogy támogatható az ügy, akkor nagyon fontos, hogy csak és kizárólag munkáltató, kifizető nevére szólhat a számla. Az, hogy közvetlenül ő fizeti-e meg a díjakat, vagy a szülő, hozzátartozó, aki aztán elszámol vele a házipénztárban, nem lényeges, DE, csak a munkáltató, kifizető nevére szóló számla ellenében igaz az, hogy adómentes lesz a juttatás, és költség a vállalkozásnál.
Remélem segítettem!
Bodor Marcsi
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése