2020-02-18

Érvénytelenek a vállalkozói igazolványok, és büntetik aki nem adja le azt


Egyéni vállalkozókhoz szeretnék most szólni, mégpedig azokhoz, akik még vállalkozásuk megkezdésekor kaptak egyéni vállalkozói igazolványt. Aki érintett, lehet már kapott is tájékoztatást a napokban a Kormányhivataltól, melyben az alábbiakról tájékoztatják a vállalkozókat.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban Evc. tv.) 38/D. § szerint az egyéni vállalkozói igazolványok 2020. január 1-jén érvénytelenné váltak. 

Az egyéni vállalkozó köteles 2020. március 1-ig leadni az érvénytelen igazolványt a Hatóság részére.

A fenti jogszabályi előírásra tekintettel kérik, hogy 2020. március 1-ig egyéni vállalkozói igazolványát szíveskedjen leadni minden vállalkozó a hozzá legközelebb eső Kormányablakban, mert ezt követően a Járási Hivatal azt visszavonja, azaz kötelezni fogja Önt az egyéni vállalkozói igazolványa leadására.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: az Ákr.) 77. § (1) bekezdése alapján azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja.

Az Ákr. 77. § (2) bekezdése alapján az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege – ha törvény másként nem rendelkezik – természetes személy esetén ötszázezer forint.

Azt ne kérdezze senki, hogy ha egyszer érvénytelenné válik az igazolvány, akkor miért kell leadni. Azt gondolom elég lett volna azt hírelni, hogy a vállalkozói igazolványokat 2020. január 01-től nem lehet használni semmire, de ha már másképp döntött a jogalkotó, javaslom tessék befáradni a fentiek szerint a Kormányablakba és leadni az igazolványt.

Remélem segítettem!

Bodor Marcsi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése