2016-02-24

Adó 1+1% általános tudnivalók

Adó 1+1%

Azt hiszem eleget írtam az igazolásokról, hogy kinek, mikor, mit, hova kell küldeni, körülbelül túl vagyunk a döntésen, választáson, vagy azon, hogy aláírtuk amit aláírattak velünk, s már tudjuk, ha magánszemélyként önadózóként kell-e elkészítenünk adóbevallásunkat, vagy majd valaki helyettünk gondoskodik erről. Az egyéni vállalkozóknak holnap lejár az adóbevallási határideje, de nekik van is könyvelőjük, aki segíti őket folyamatosan, ha kérdésük lenne, ettől függetlenül sokszor ők sem tudják, hogy az adó 1% felajánlása hogyan történik a bevallásban. Most erről szeretnék írni saját szavaimat összevetve a NAV tájékoztatóval. A közérthetőbb lényeg a vastagon szedett szövegben J

Az adóbevallásunkban, az adónk 1 + 1 %-át ajánlhatjuk fel, de ki, mekkora összegről és milyen esetben rendelkezhet?

Bárki felajánlhat adó 1%-ot, aki adóbevallást ad valamilyen formában teljesítve adókötelezettségét (feltéve, hogy van is olyan jövedelme amit úgy nevezünk, hogy összevonás alá eső jövedelem, s ez adóalapot is képez)  - személyi jövedelemadó-bevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni.

Magánszemélyeken kívül az egyéni vállalkozók és őstermelők is nyilatkozhatnak, ha volt 2015-ben bevétele/jövedelme munkaviszonyból, munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítésből, külszolgálatból, vagy volt más bérjövedelme (ezt nem a munkaviszonyban összefüggésben adják, pl álláskeresési járadék, álláskeresési segély, de a táppénz és a gyed is ide tartozik), más nem önálló tevékenységből származó jövedelme (pl társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának jövedelme), önálló tevékenységből származó jövedelem (pl megbízási díj), egyéni vállalkozói kivétje, átalányadós egyéni vállalkozó jövedelme, mezőgazdasági őstermelésből származó jövedelme, egyéb jogcímen kapott jövedelme (pl értékpapír juttatás) - Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet. A rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély bevallásban fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt). Egyházak részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – kiegészítő támogatása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét. Egyebekben az adóhatóság az utalást csak akkor teljesíti, ha a kedvezményezett részére utalandó összeg legalább 100 forint.

Csökkentik az 1 % alapját az adóalap kedvezmények, mint például  első házasok kedvezménye, családi kedvezmény, de például nem csökkenti a súlyos fogyatékosság kedvezménye, mert az adót csökkent, nem az adó alapját. Bár az önkéntes kölcsönös pénztári, nyugdíj-előtakarékossági és nyugdíjbiztosítási befizetésekhez kapcsolódó rendelkezés az adóról teljesen máshol található a bevallásban mint az adóalap kedvezmények, ezek is az adóalap utáni adó terhére kerülnek elszámolásra, s ezeket is felsorolja NAV mint az adó 1% alapját csökkentő tételeket. Az 1 százalék alapja az összevont adóalap kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre megfizette.

Ha az előzőekben felsorolt összevonás alá eső jövedelmed nem volt, csak úgynevezett külön adózó jövedelmed (pl. ingatlanértékesítésből), akkor szinte hiába minden -  Ugyanakkor a különadózó jövedelmek, mint például az ingatlanértékesítésből, árfolyamnyereségből származó jövedelem, a kamatjövedelem, az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója (a vállalkozói kivét kivételével) stb., nem tartozik az összevont adóalapba, így ezen jövedelmek meghatározott részéről nem is lehet rendelkezni.

Az adó határidőben történő megfizetése fontos kritérium!

Az 1 százalék alapját csak a ténylegesen határidőben megfizetett adó képezi. Mivel az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből a kifizetők, munkáltatók jellemzően levonják az adóelőleget, így a magánszemélyek többségének az év végén nem keletkezik adófizetési kötelezettsége. Abban az esetben, ha az évközben a magánszemélytől levont adóelőleg eléri vagy meghaladja a ténylegesen fizetendő adó összegét, az adót a magánszemély határidőre megfizette.

Ha az adókülönbözetet a rád irányadó határidőben (ami lehet részletfizetés vagy más esetben eltérő dátum az adóbevallási határidejénél) megfizeted, vagy ha más adónemen (az személyi jövedelemadó egy adónem, az áfa egy másik adónem…) túlfizetésed van, s onnan átvezetésre kerül oda, ahol tartozásod van, akkor határidőben megfizetettnek tekinti a hatóság az adódat, és rendelkezhetsz szabadon az 1%-okkal. Amennyiben azonban a levont adóelőleg összege nem éri el a fizetendő adó összegét, az adó akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha a pótlólagosan fizetendő adót - a magánszemély május 20-ig, illetve - az egyéni vállalkozó és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély február 25-ig megfizeti. Megfizetettnek kell tekinteni az adót akkor is – feltéve hogy a magánszemély az egyszerűsített bevallást választotta, és az adóhatóság által közölt adatok javítására volt szükség –, ha azt a magánszemély május 20-a után, de az adóhatóság a javított adatok alapján megállapított adóról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizeti. Végezetül szintén megfizetettnek tekintendő az adó abban az esetben, ha a magánszemély legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást kapott akkor, ha az engedélyező határozatban foglaltaknak eleget tesz. Ide értendő az az eset is, ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély a személyi jövedelemadó bevallásában tett nyilatkozata alapján legfeljebb 6 hónapon keresztül a 150 000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét havonként egyenlő részletekben fizeti meg. Az adózó nem csak befizetéssel, átutalással, hanem az adóhatóságnál más adónemen nyilvántartott túlfizetésének (például: áfa, eva stb.) átvezetése útján is megfizetheti a személyi jövedelemadó tartozását.

Kinek ajánlhatjuk fel?

Többször előfordult már, hogy valaki szerette volna ovinak-kórháznak, iskolának-ovinak ….. vagy egyéb más párosításban felajánlani. Sajnos ezt így nem lehet.


Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot adjon be, mert az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.

Az egyik 1%-ot felajánljuk egy adószámmal rendelkező civil szervezetnek, ide tartoznak az alapítványok, egyesületek, mint például az iskolák, óvodák, kórházak…

Én most itt találtam meg a NAV listát, ahol ellenőrizni lehet az adószámot. Ez már a 2016-ra regisztráltakat tartalmazza, de nekünk még a 2015-ös lista kell, de azt nem tudtam megnyitni.


2015-ös lista (amit nem tudtam megnyitni) elméletileg szintén megtalálható a NAV honlapján az alábbi linken:


A legjobb a jól bevált módszer, ha nem vagy biztos a dolgodban, kérj egy szórólapot amin szerepel az adószáma annak, akinek felajánlanád az 1%-od.

A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok, és közalapítványok, amelyeket a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel (2012.) a bíróság nyilvántartásba vett.

Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő kedvezményezetteknek: - Magyar Tudományos Akadémia; - az országos közgyűjtemények16 ; - Magyar Állami Operaház; - Magyar Országos Levéltár; - Országos Széchényi Könyvtár; - Magyar Nemzeti Filmarchívum; - Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár; - az országos szakmúzeumok; - azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadó- művészeti tevékenységet folytató szervezetek, amelyek valamely önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesültek; - a felsőoktatási intézmények; - Nemzeti Együttműködési Alap - Magyar Művészeti Akadémia.

A rendelkezéshez a magánszemélynek a fenti szervezetek adószámára van szüksége. Az adóhatóság minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A közzétett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti.

A másik 1% az egyházaknak + kiemelt előirányzatnak adható.  Jelenleg ilyen kiemelt előirányzat a 1823 technikai számú Nemzeti Tehetség Program. Évekkel ezelőtt még parlagfű mentesítésre is lehetett adni, de ez már megszűnt. Tehát marad a 1823 Nemzeti tehetség program, vagy az egyházak, mint például amikkel én a legtöbbször találkozom az adóbevallások kapcsán a 0011 Magyar Katolikus Egyház, 0066 Magyarországi Református Egyház.

A kedvezményezettek másik csoportjába az egyházi kedvezményezettek tartoznak. Ebbe a csoportba tartoznak Ehtv.17 szerinti bevett egyházak feltéve, hogy az adóhatóságtól technikai számot kaptak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzat . A rendelkező nyilatkozaton a magánszemélynek az egyházi kedvezményezett technikai számát kell feltüntetnie. A 2015-ben egyházi kedvezményezettként megjelölhető technikai számok a www.nav.gov.hu internetes oldalon is megtalálhatóak. A nyilatkozaton feltüntethető a kedvezményezett egyház elnevezése is.

Pontosan itt találhatod meg a technikai számokat.


Az adó 1%-ról itt olvashattok bővebben a NAV oldalán.


  
Remélem segítettem!

Marcsika


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése